2023, 73 випуск (1)

Мовні і концептуальні картини світу, 2023, випуск 1(73) (pdf)

ISSN 2520-6397 (print), ISSN 2520-6400 (online)
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2023.1

Титул
Зміст

Дарчук Н. П. Автоматичний частотний словник сполучуваності Ліни Костенко та Миколи Вінграновського 7-43
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2023.1.01

Михайленко О.О. Антропоцентризм як методологічний принцип у дослідженні наукового перекладу 44-59
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2023.1.02

Лалаян Н. С. Переклад творів П. Гандке українською мовою (на матеріалі повісті “Die linkshändige Frau”) 60-73
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2023.1.03

Гапченко О. А. Психолінгвістичні аспекти неологізації 74-89
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2023.1.04

Пискач О. Д. Етнолінгвістичні аспекти сімейної обрядовості закарпатців у збірці М. Дочинця “Карби і скарби” 90-107
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2023.1.05

Строкаль О. М. Вербалізація міфологеми червоного кольору в поетичній мові Олексія Довгого 108-128
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2023.1.06

Гетман В. І. Просторова організація мультимодальних новинних текстів (на матеріалі онлайн-новин служб BBC та CNN) 129-139
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2023.1.07

Gritėnienė A. New dictionary of linguistics terminology. Publication Review: Ukrainian-English-Lithuanian-Polish-Greek-Latin Dictionary of Linguistic Terminology / edited by О. Nika, S. Hrytsenko. Sumy: Universytetska knyha, 2022. 220 p. 140-146
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2023.1.08

Ніка О. І. Мультилінгвізм як визначник багатовимірності українського світу. Рецензія на книжкове видання: Броджі Джованна. Культурний поліморфізм українського світу. Київ: Дух і Літера, 2022. 520 с. 147-151
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2023.1.09