2021, 70 випуск (3)

Мовні і концептуальні картини світу, 2021, випуск 3 (70) (pdf)
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.3

Титул 1-4

Зміст 5-6

Антонова М. Ю., Сандига Л. О. Перелічення як засіб розкриття значень неологізмів на позначення обману та шахрайства в англомовному дискурсі 7-15
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.3.01

Моісеєнко О. Ю., Мазін Д. М. Маніпулювання образом «Київської Русі» в англомовних публікаціях російського медіаресурсу Russia Today (RT) 16-28
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.3.02

Космеда Т. А. Вербалізація категорії неймовірності: формування орнаментальної ментіології (на матеріалі співомовок С. Руданського) 29-42
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.3.03

Кучерова О. О. Ментальні моделі автора в новинному інтернет-дискурсі: фейки про коронавірус 43-58
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.3.04

Польщак А. Л. Г. К. Честертон як представник англійського католицького відродження і його ставлення до брехні 59-67
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.3.05

Прищепа Г.О. Фейк у лінгвістичному вимірі 68-80
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.3.06

Ренчка І. Є. Формування ідеологічної картини світу в українському словникарстві радянської доби 81-100
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.3.07

Сазонова Я. Ю. Семантика привативності як відображення суспільно-політичних реалій сучасної України 101-116
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.3.08

Юдко Л. В., Думанська В. О. Дискурс гібридної війни: від історії до сьогодення 117-130
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.3.09

Скриннік Ю. С. Толерантність в еколінгвістичній перспективі 131-147
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.3.10

Ніка О. І. Церковнослов’янська мова в ранньомодерній Україні. Рецензія на монографію: Білих О. П. Словозміна в церковнослов’янській мові української редакції (кінець XVI–XVII ст.) 148-153
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.3.11

Черненко Г. А. Термінографічна критика в Україні. Рецензія на монографію: Петрова Т. О. Українська термінографічна критика: становлення, розвиток та перспектива (на матеріалі критичної оцінки термінологічних словників) 154-159
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.3.12