2021, 69 випуск (2)

Мовні і концептуальні картини світу, 2021, Випуск 69 (2) (pdf)
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.2

Титул 1-4

Зміст 5-6

Davydovska N. V. Communicative and linguistic trends in Elon Musk’s personal branding (based on Twitter publications in 2020) 7-22
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.2.01

Дика Л. В. Правопис і вимова слів з іншомовною частиною ЕКС- 23-35
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.2.02

Звонко Г. О. Парадигматичні зв’язки концептуальної одиниці перетворення 36-49
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.2.03

Мостова С. М. Вербалізація концепту віра в релігійному дискурсі Йосифа Сліпого 50-83
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.2.04

Mykhailenko O. О. Manuscript language norms in translating science articles 64-86
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.2.05

Міщинська І. В. Особливості комунікативних ситуацій професійного прикордонного дискурсу 87-94
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.2.06

Ніка О. І. Морфологічні явища в Нобельському Євангелії 1520 року 95-108
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.2.07

Пятковська Т. А. Концептуальний аналіз у мовознавстві початку ХХІ століття 109-120
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.2.08

Сяомен Ле Семантика сомнения и способы её выражения в текстах современных русскоязычных масс-медиа 121-135
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.2.09

Ущаповська І. В., Нехаєнко Є. В. Феномен наративу від обмеженої третьої особи в художній літературі 136-145
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.2.10

Ходаківська Я. В. Ритміка другої частини книги Василя Барки «Океан» (різностоповий хорей) 146-159
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.2.11