2021, 68 випуск (1)

Мовні і концептуальні картини світу, 2021, Випуск 68 (1)
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.1

Титул 1-4

Зміст 5-8

Асєєва Т. О. Текстотвірні функції імперативів у казаннях Леонтія Карповича 9-17
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.1.01

Бовсунівська А. Ю. Прагматичний потенціал авторських та трансформованих фразеологізмів у творі Карлоса Руїса Сафона «В’язень неба» 18-28
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.1.02

Гордійчук М. І. Поняття fake news та комунікативні засоби його виявлення 29-39
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.1.03

Гусейнова М. Н. Диалектизмы в произведениях насими и их интеграция в тюркские языки 40-54
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.1.04

Davydovska N. V. Communicative and linguistic devices used in Elon Musk’s personal branding (based
on twitter and online publications)
{Комунікативні та лінгвістичні засоби, використані в персональному брендингу Ілона Маска (на матеріалі публікацій у twitter та онлайн-публікацій)} 55-65
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.1.05

Звонко Г. О. Образні ознаки концепту перетворення в українській мові 66-77
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.1.06

Mykhailenko O. О. Political speeches in translation: an outstanding Churchill {Політичні промови у перекладі: видатний Черчилль} 78-95
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.1.07

Михніцька І. В. Перекл – Ад чи пекло для ідентичності оригіналу (на матеріалі російськомовних трансформацій поезії І. Драча) 96-107
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.1.08

Мовчан Д. В. Зв’язок антонімії з іншими лексико-семантичними категоріями 108-118
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.1.09

Ткачук-Мірошниченко О. Є. Словотвірний аспект coronaspeak-2020 119-130
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.1.10

Ущаповська І. В., Подвальна К. Є. Реклами міст світу на веб-сайт: структурно-семантичний та прагматичний аспекти 131-141
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.1.11

Білоусенко П. І. Вагоме лінгвотекстологічне дослідження рецензія на видання: Радивиловський Антоній. Барокові проповіді ХVІІ століття. вид. підг. Оксана Ніка, Юлія Олешко, Київ: Освіта України. 2019. 381 с. 142-146
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.1.12

Ніка О. І. Наукова школа в лінгвістиці. Рецензія на монографію: Черемська О. С. Становлення і розвиток Харківської філологічної школи (ХІХ — перша третина ХХ ст.: монографія / відп. ред. С. Я. Єрмоленко. Харків: Видавець Олександр Савчук, 2020, 484 с. (серія «Студії з українського мовознавства») 147-151
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.1.13

Черненко Г. А. Рецензія на монографію О. В. Халіман «граматика оцінки: морфологічні категорії української мови» (Харків: Майдан, 2019. 458 с.) 152-159
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.1.14