2019, 65 випуск (1)

Мовні і концептуальні картини світу, 2019, випуск 65(1)
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.1

[Титул] 1-6

[Зміст] 7-12

Я ЛЮБИВ ВАС УСІХ, ТА НАЙБІЛЬШЕ ЛЮБИВ УКРАЇНУ: НА СПОМИН ПРО ПРОФЕСОРА ТАРАСА КИЯКА  13-19
Іваницька М. Л.
доктор філол. наук, проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.1.01

ПАМ’ЯТІ ЛЮДМИЛИ ІЛЛІВНИ САХАРЧУК 20-22
Тимченко Є. П.
канд. філол. наук, доц. Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.1.02

БОГДАН МАЛЕНЬКИЙ: ДРУГ, НАУКОВЕЦЬ, ВИКЛАДАЧ, СВІТЛА ЛЮДИНА 23-25
Білик К. А.
к. філол. н. Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.1.03

ДО ПИТАННЯ ЛІНГВІСТИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНА “АСОЦІАЦІЯ” 26-35
Білик К. А.
к. філол. н. Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.1.04

СЛЕНГ ЯК МЕТАМОВНА ВАРІАНТА В ІСТОРИЧНОМУ ТА ЗІСТАВНОМУ АСПЕКТАХ 35-45
Борис Д. П.
к. філол. н. Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.1.05

ТИПОЛОГІЯ КОМУНІКАТИВНИХ НЕВДАЧ У ВІДЕОІНТЕРВ’Ю УКРАЇНСЬКОЮ І НІМЕЦЬКОЮ МОВАМИ 45-57
Дяків Х. Ю.
к. філол. н., доц., докторантка, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.1.06

КРИТИЧНА КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ПУБЛІЦИСТИКА ЛЮДВІГА ГАРІГА ПРО ВІДНОСИНИ “РЕГІОН-ФЕДЕРАЦІЯ-ЄВРОПА 58-68
Іваненко С. М.
д. філол. н., проф. НПУ імені М. П. Драгоманова, м. Київ
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.1.07

НІМЕЦЬКИЙ КОН’ЮНКТИВ І МОДАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ “ІРРЕАЛЬНІСТЬ” (НА МАТЕРІАЛІ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ) 69-77
Козловський В. В.
д. філол. н., проф. Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.1.08

ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ ФЕНОМЕНИ У МОВІ ТА МІФОЛОГІЧНОМУ ПРОСТОРІ 77-87
Колесник О. С.
д. філол. н., проф. Київський університет імені Бориса Грінченка
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.1.09

СИНЕРГЕТИКА ДИСКУРСУ У МІЖКУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ  87-94
Кравченко Н. Г.
к. філол. н., Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України, м. Київ
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.1.10

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВОТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ 94-102
Кучма О. І.
к. філол. н., доц. Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.1.11

DIE STRUKTUELLEN UND SEMANTISCHEN EIGENSCHAFTEN DER SUBSTANTIVKOMPOSITA MIT SOMATISCHER KOMPONENTE IN DER DEUTSCHEN SPRACHE / СТРУКТУРНІ І СЕМАНТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ІМЕННИКОВИХ КОМПОЗИТІВ З СОМАТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ У НІМЕЦЬКОЇ МОВІ 103-112
Лисак М. М.
DOI:https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.1.12

СТРУКТУРА ТА СЕМАНТИКА НАЙМЕНУВАНЬ ЧАСТИН ПРОЦЕСІВ У НІМЕЦЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ 112-124
Материнська О. В.
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.1.13

МЕНТАЛЬНА СТРУКТУРА СУБОРДИНАЦІЙНОГО КОНЦЕПТУ “WORK” (ЧАСТИНА 2) 125-135
Науменко Л. П.
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.1.14

ГЕНДЕРНА СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ КАТЕГОРІЇ ІНФОРМАТИВНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ЖУРНАЛІВ “SPIEGEL” І “BRIGITTE” 135-141
Павличко О. О.
к. філол. н., доц. Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.1.15

УЯВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ ПРО ПРОФЕСІЮ ТА ВИМОГИ РИНКУ 141-151
Середа О. М.
канд. пед. наук Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.1.16

ДО ПИТАННЯ ПРО КОНЦЕПЦІЮ СУЧАСНОГО ЕЛЕКТРОННОГО НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ЮРИДИЧНОГО СЛОВНИКА 151-163
Сойко І. В.
к. філол. н., доц. Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, Київ
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.1.17

ЖАНРОВІ ОЗНАКИ УРЯДОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ФРН 163-172
Стасюк О. С.
к. філол. н. Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, Київ
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.1.18

АНТРОПОМОРФНІ МЕТАФОРИ НІМЕЦЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО МЕДІАДИСКУРСУ 173-178
Строганова Г. О.
к. філол. н. Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.1.19

DER INTERKULTURELLE ANSATZ IN DAF-LEHRWERKSERIE VON HUEBER “SICHER!” / МІЖКУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД У СЕРІЇ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ ВИДАВНИЦТВА HUEBER “SICHER!” 179-188
Тимченко Є.П.
канд. філол. наук, доц. Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.1.20