2014, 48 випуск

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Клименко Н. Ф. Фразеологізми-виразники ознак мовленнєвої діяльності людини в сучасній українській та новогрецькій мовах. – C. 4-13.
 4. Карпіловська Є. А. Мовні універсалії та закони в працях Н. Ф. Клименко. – C. 13-24.
 5. Андрієнко Т. П. Інформаційні характеристики тексту як фактор реалізації стратегії перекладу. – C. 25-36.
 6. Арібжанова І. М. Критерії парадигмотворення простого речення. – C. 36-50.
 7. Бабире О. В. Екологічний дискурс у сучасному комунікативному просторі. – C. 50-62.
 8. Бардукова Г. О. Роль словотворчих засобів в оновленні української фразеології. – C. 63-70.
 9. Svitlana Chornobay, Jorge Baptista Contrastive russian\portuguese structuring of verbal idioms from the conceptual domain of “death”. – C. 71-80.
 10. Бистров Я. В. Фрактальна модель концептуальної метафори в англомовному біографічному наративі. – C. 80-89.
 11. Бобкова Т. В. Етапи розробки лексикографічного корпусу українських законодавчих документів. – C. 89-104.
 12. Булкіна А. В. Діалогічний любовний дискурс: реалізація стратегії ввічливості в мовленнєвому жанрі “Знайомство”(на матеріалі творчості Т. Гарді). – C. 104-113.
 13. Бурбело В. Б. Акт довіри в комунікативному процесі (до постановки проблеми). – C. 114-127.
 14. Головач У. В. Біля витоків теорії і практики перекладу: Єронім Стрідонський про найкращий спосіб перекладу. – C. 127-138.
 15. Дарчук Н. П. Теоретичні питання моделювання ідеографічного тезауруса української мови. – C. 138-148.
 16. Жданович О. Авари та їх взаємини з Візантійською імперією у праці Менандра Протектора. – C. 149-164.
 17. Зубань О. М. Стилеметричні ознаки морфемних структур слів у поетичному мовленні Т. Шевченка (на матеріалі Корпусу української мови). – C. 165-178.
 18. Іліаді О. І. Слов”яно-іранські словотвірні паралелі: імена-композити. – C. 179-187.
 19. ісаєв С. Репрезентація емоції “гнів” у китайській мовній картині світу (на матеріалі соматичної лексики). – C. 187-197.
 20. Кам”янець А. Б. Переклад іронії в медійному тексті крізь призму теорії релевантності. – C. 197-208.
 21. Кислюк Л. П. Явище аналітизму в сучасній українській словотвірній номінації. – C. 209-216.
 22. Колесник О. С. Концепт війна в аспекті лінгвосеміотики та лінгвокультурології. – C. 216-230.
 23. Коломієць Л. В. Тарас Шевченко в літературознавчих дискурсах Григорія Кочура. – C. 230-243.
 24. Критська В. І. Критерії унормування та кодифікації інновацій (правопис складних іменників). – C. 243-251.
 25. Крушинська О. Г. Символістський дискурс поезії Артюра Рембо та його відтворення в українському перекладі. – C. 252-261.
 26. Лучканин С. М. Грецизми в сучасній румунській мові: етапи і шляхи проникнення, кількість. – C. 261-273.
 27. Мазепова О. В. Еволюція поняття “мовна особистість” у сучасних лінгвістичних дослідженнях. – C. 274-286.
 28. Материнська О. В. Структура та семантика меронімів на позначення частин сукупностей. – C. 286-301.
 29. Некряч Т. , Довганчина Р. Інтерсеміотичний та інтерлінгвістичний переклади: грані суміжності та точки розбіжностей. – C. 302-310.
 30. Охріменко В. І. Модальне значення епістемічної можливості (на матеріалі італійської мови). – C. 310-321.
 31. Палатовская Е. В. О статусе предложения в устном научном дискурсе: экспериментальное исследование. – C. 321-333.
 32. Пермінова А. В. Методика реверсивно-зіставного аналізу множинних перекладів поетичних текстів. – C. 333-345.
 33. Петров О. В. Розвиток словотвірного гнізда з вершиною “аромат” у російській мові. – C. 345-354.
 34. Поворознюк Р. В. Природа й характер термінологічної варіативності в медичному перекладі. – C. 354-364.
 35. покровська І. Л. Сакралізація текстів турецьких кросвордів. – C. 364-375.
 36. Попович Н. М. Жанрово-стилістичні особливості перекладу давньогрецької тринітарної термінології середини IV століття. – C. 375-382.
 37. Радчук В. Д. Як перекласти поетичне “ледь-ледь”?. – C. 382-396.
 38. Смущинська І. В. Сучасний французький термін: основні характеристики і проблеми відтворення українською мовою. – C. 396-406.
 39. Соколова С. О. Полілінгвальний мовний ландшафт міста в сприйнятті киян. – C. 406-414.
 40. Старко В. Ф. Формування браунського корпусу української мови. – C. 415-421.
 41. Стасюк О. С. Інтертекстуальність як засіб дискредитації політичних опонентів (на матеріалі парламентської комунікації ФРН і Швеції). – C. 421-429.
 42. Строкаль О. М. Поетика прикметникових індивідуально-авторських утворень Павла Мовчана. – C. 430-437.
 43. Тищенко К. М. Поняття історико-топонімічної ідіоми (на матеріалі топонімів-реплік походу Кніви 250 р. ). – C. 437-452.
 44. Чистяк Д. О. Функціонування текстових концептів у поемі “Євина пісня” Шарля ван Лерберга. – C. 452-458.