2013, 45 випуск

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Гаженко І. 現代日本語・ウクライナ語における言語の性差の比較. – C. 3-7.
 4. Голованова О. Сленг как компонент разговорной речи молодежи Японии. – C. 7-12.
 5. Закутіна М. Особливості сучасної японської туристичної термінології. – C. 12-18.
 6. Заморська Ю. Комунікативне мовчання в японській лінгвокультурі. – C. 18-23.
 7. Калашнікова О. Метафори на позначення концепту “сором”. – C. 23-28.
 8. Киёсава С. Проблемы исчезающих языков в Японии (сравнительный анализ языковых ситуаций на островах Рюкю и в республике Беларусь). – C. 29-40.
 9. Кирик О., Філонова В. Предметно-тематична класифікація культурно маркованої лексики в японських народних казках. – C. 41-49.
 10. Кобелянська О. Дослідження явища ономатопеї в японській лінгвістиці. – C. 49-60.
 11. Костевич Н. Особливості англійських, українських та японських фразеологічних одиниць на позначення людських почуттів. – C. 60-65.
 12. Кравець К. Мовні стратегії японських рекламних текстів. – C. 66-69.
 13. Мазур С. Розмовні елементи в лексиці канонічних текстів тенрійської релігії (на матеріалі “Офудесакі”). – C. 70-78.
 14. Озерська О. Мовленнєвий етикет японських ділових нарад. – C. 78-85.
 15. Петриченко І. Рекламна комунікація та час: японське бачення. – C. 85-89.
 16. Пирогов В. Роль ієрогліфів у концептуалізації мовної картини світу японців. – C. 90-95.
 17. Федоришин М. A configurative model of linguistic communication: structure of the speaker and of the listener. – C. 95-102.
 18. Федотова Ю. Формування чоловічої антропонімічної моделі у Японії протягом VIII-XVI ст. та її структурна організація. – C. 102-106.
 19. Чернова О. Особливості мови соціальних мереж: японська мова. – C. 107-111.
 20. Дарміна К. Проблема перекладу безеквівалентної лексики (на матеріалі перекладів роману Ф.М. Достоєвського “Брати Карамазови” японською мовою). – C. 112-116.
 21. Рижков А. Префиксация как один из способов создания терминов права в японском языке и их перевод на русский. – C. 117-121.
 22. Стрижак У. Японская языковая картина мира в предпереводческой перспективе. – C. 121-125.
 23. Шітанда С. 応用言語学における翻訳の理論と実践. – C. 125-131.
 24. Білик О. Методика “вивчення уроку” у японській школі та можливості її застосування в українській освітній системі. – C. 132-137.
 25. Горновська О. До питання про організацію навчання майбутніх філологів японського діалогічного мовлення в умовах кредитно-модульної системи. – C. 137-142.
 26. Локшина Ю. Про викладання cпеціальної лексики студентам -міжнародникам. – C. 142-147.
 27. Малахова Ю. Проблема міжкультурної комунікації при викладанні японської мови. – C. 147-153.
 28. Мідзумото Т. 日本語教科書におけるジェンダー:教科書の日本女性像は現代社会の実態を伝えているか日本語教科書、日本の家族像、高齢者世帯、単独世帯、夫婦のみの世帯. – C. 153-159.
 29. Омельченко Т., Хоменко Ю. Візуальні новели як один із засобів вивчення японської мови. – C. 159-164.
 30. Ояма Дайкі 日本語学習の修正場面における「会話」の協働的達成――学習者のふるまいに関するエスノメソドロジー的研究――. – C. 164-169.
 31. Присяжнюк А. Проблема навчання лексичного матеріалу японської мови. – C. 170-174.
 32. Свердлова Т. Рефлексивний аналіз процесу викладання японської мови як засіб підвищення його ефективності. – C. 175-180.
 33. Сердюк І. Методичні основи укладання електронного словника з японської мови. – C. 180-186.
 34. Федянина В. Стратегия проектирования структуры учебной дисциплины “История японского языка и введение в спецфилологию”. – C. 186-191.
 35. Хідаші Ю. 異文化理解からマルチ文化環境へ向けて. – C. 192-195.
 36. Батюк І. Соціолінгвістичний аспект аналізу творів Дадзай Осаму. – C. 196-200.
 37. Бедненко О. Вплив китайського поета Бо Цзюй-І на творчість Суґавари Мічідзане (на прикладі поезії жанру нові юефу). – C. 201-205.
 38. Бондар Ю. Родина як дзеркало суспільних трансформацій (на прикладі роману Танідзакі Джюн’ічіро “Дрібний сніг”). – C. 206-213.
 39. Бондарєва А. Японська тематика в прозі та драматургії Юдіт-Луїзи Ґот’є. – C. 213-218.
 40. Букрієнко А. Особливості розвитку поезії футуризму в Японії. – C. 219-223.
 41. Букрієнко Д. особливості імагінативного вираження ідеї героя у японських чарівних казках (на прикладі казок “Гірські груші” та “Іссуммбоші”). – C. 223-226.
 42. Вознюк Г. Тема самогубства в побутових п’єсах Чікамацу Мондзаемона. – C. 227-232.
 43. Драчова М. Діалог культур у поліфонічному просторі роману Кадзуо Ішіґуро “Коли ми були сиротами”. – C. 232-237.
 44. Костанда І. Вплив китайської поезії доби тан на формування стилістичного прийому паралелізм у японській китайськомовній поезії кансі. – C. 237-242.
 45. Левицька О. Літературно-критична діяльність Морі Оґай. – C. 242-248.
 46. Мурашевич К. Мотиви та образи у китайській та японській пейзажній ліриці поч. ХХ ст. (на прикладі творчості Лю Дабая та Іідо Дакоцу). – C. 248-254.
 47. Усенко О. Проблема культурного та мовного реімпорту ранніх романів Кадзуо Ішіґуро в Японію. – C. 255-260.
 48. Shvets H. Displaying the right to life standpoint in Japanese literature (on the pro-life issue of abortion). – C. 260-266.
 49. Козловський С. Японія у середньовічних арабських джерелах: до ідентифікації топоніму “Аль – Ваквак” у повідомленнях арабських авторів ХІ–XIV ст.. – C. 267-273.
 50. Комарницька Т. Україна у наукових працях сучасних японських дослідників. – C. 273-280.
 51. Пак О. Політика Японії щодо створення рівних можливостей для чоловіків та жінок: загальний аналіз. – C. 280-284.
 52. Потульницький В. Започаткування взаємовідносин гетьмана україни Павла Скоропадського з японською імперією як результат діяльності владного тандему з прем’єр-міністра барона Г.Танаки і міністра іноземних справ К.Шідехари (1927-1929 рр.). – C. 284-288.
 53. Руднік Ю. Сутність феномену “cool Japan”「”クールジャパン”」 як “м’якої сили”. – C. 289-294.
 54. Рябоволенко І. основні фактори впливу на процес трансформації ставлення до шлюбу серед азіайських жінок на прикладі японського суспільства. шлях від おみあい до backlash-era. – C. 294-300.
 55. Ткач Ю. Політична культура сучасного японського суспільства. – C. 300-305.
 56. Штевіна А. Демократизація влади і громадянського суспільства післявоєнної Японії у концепціях зарубіжних науковців. – C. 305-310.
 57. Бєлікова К. Аспекти взаємодії західної і японської культури на прикладі ескізів і костюмів Поля Пуаре. – C. 311-315.
 58. Добродум О. Дзэн-буддизм в интернете (реальность и аллюзии). – C. 316-320.
 59. Кузев В. Компаративний аналіз інфернальної міфологфї (на матеріалах “популярних” форм японського буддизму та християнства). – C. 320-324.
 60. Мурашкин М. Японская культура как дзэнреализм в современной эстетике. – C. 324-330.
 61. Парамонова В. Скульптура средневековой Японии: истоки, стили, основные тенденции развития. – C. 330-335.
 62. Руднєва В. Гравюра Утагава Кунісади “Вірш Кі-но Томонорі” із колекції музея мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенко. – C. 335-342.
 63. Сирица Н. Бонсай – тайна и очарование страны восходящего солнца. – C. 342-346.
 64. Срібняк І. Радіо- і телесегмент мас-медійного поля Японії. – C. 347-351.
 65. Щербань Н. Явище あいまい (аймай) “невизначеності” у японській культурі. – C. 351-356.