2013, 44 випуск

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Олександр Іванович Чередниченко. – C. 3-9.
 4. В’ячеслав Іванович Карабан. – C. 10-11.
 5. Чередниченко О. Перекладознавство у Шевченковому університеті (до 50-річчя відділу перекладачів). – C. 12-24.
 6. Карабан В. Важливість навчання узусу рідної та іноземної мов у підготовці перекладачів та філологів іноземних мов. – C. 24-31.
 7. Агеєва Г. Підходи до перекладу італійської діалектної поезії у CША. – C. 31-41.
 8. Андрієвська Е. Щодо проблеми адекватності автоматичного перекладу юридичних текстів. – C. 41-48.
 9. Антоненко З. Особливості перекладу газетних заголовків статей соціально-економічної тематики (на матеріалі іспанської та української мов). – C. 48-59.
 10. Антонюк Н. Комунікативні знахідки в контексті юридичного перекладу. – C. 60-65.
 11. Бондарєва А. Особливості перекладу японських танка французькою мовою (на матеріалі збірки Юдіт Ґот’є “Вірші /на крильцях/ бабки”). – C. 65-72.
 12. Верба Г., Хижняк Н. З історії становлення іспаністики в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. – C. 72-86.
 13. Возна М. До питання про англійську ментальність та еквівалентність англо-українського перекладу (на прикладах назв житла). – C. 86-93.
 14. Вронська О. Образ громадянської війни в романі Міа Коуту “Терра сомнамбула”. – C. 93-103.
 15. Дворніков А. Реалізація творчого методу Миколи Лукаша на прикладі зіставного аналізу просодійного рівня оригіналу і перекладу (на матеріалі трагедії Й.-В. Ґете “Фауст”). – C. 103-108.
 16. Довганчина Р. Роль метатропів в інтерпретації творів Е. Гемінґвея (на прикладі оповідання “Big Two-hearted River”). – C. 109-117.
 17. Дурманенко А. Особливості відтворення реалій роману Любка Дереша “Культ” у французькому перекладі. – C. 118-135.
 18. Дяченко Ю. Відтворення маркованості індивідуального мовлення у художньому перекладі. – C. 136-143.
 19. Іваницька М. Німецько-український художній переклад: від Франка до Стуса. – C. 143-159.
 20. Касяненко Д. Лексико-семантичні процеси в термінології правового євролекту та їхнє відтворення у перекладі. – C. 159-165.
 21. Качановська Т. Солярно-місячні образи в сонетах Ш. Бодлера та їхніх українських перекладах. – C. 165-179.
 22. Ковальова В., Науменко Л. Калькування як засіб творення нових військових терміноодиниць (на матеріалі німецьких військових текстів). – C. 180-186.
 23. Коломієць Л. Видатні мовознавці-перекладачі 1920–1930-х років: Олександр Білецький, Михайло Калинович, Леонід Пахаревський, Андрій Ніковський, Борис Ткаченко. – C. 187-206.
 24. Котлярова Н. Інтертекстуальність роману Алессандро Барікко “Шовк” та її відтворення українською, російською й англійською мовами. – C. 206-217.
 25. Кощій Ю. Розмовне та сценічне мовлення: спільне та відмінне (на матеріалі іспанської та української мов). – C. 217-228.
 26. Крушинська О. Українські переклади вірша Артюра Рембо “Відчуття”. – C. 228-234.
 27. Малкович Т. Відтворення вербальних концептів мовою кінообразів як важливий аспект кіноперекладу. – C. 235-241.
 28. Некряч Т. Переклад для сцени: перекладач як співрежисер. – C. 241-248.
 29. Омельченко О. Відтворення латиноамериканських реалій роману Г. Гарсіа Маркеса “Сто років самотності” в українському перекладі. – C. 248-254.
 30. Поворознюк Р. Особливості відтворення компліментів у “Сазі про Форсайтів” Дж. Ґолсуорсі. – C. 254-262.
 31. Прутько С. Особливості відтворення М. Рильським засобів вираження емоційності в перекладі вірша Ж.-М. Ередіа “Кентаври втікають”. – C. 262-269.
 32. Радчук В. Чи переживе переклад глобалізацію – не змінившись?. – C. 269-276.
 33. Радчук О. Cтруктурна концепція віршованого перекладу. – C. 276-284.
 34. Романченко М. Вірш “Fratelli” (“Брати”) італійського поета Джузеппе Унґаретті у перекладах англійською, німецькою, російською та українською мовами. – C. 285-292.
 35. Саволоцька А. Переклад інтертекстуальних елементів у культурно-маркованому тексті (на матеріалі роману Салмана Рушді “Опівнічні Діти”). – C. 293-302.
 36. Смущинська І. Порівняння як стилістична фігура з погляду інтерпретації та перекладу. – C. 302-308.
 37. Ткаченко О. Програмне забезпечення для перекладача-фрілансера. – C. 309-316.
 38. Ференс Н. Метатропи і поетичний переклад (“The Sorrow of Love” В. Б. Єйтса у перекладах О. Мокровольського та О. Зуєвського). – C. 316-323.
 39. Чернишова Ю. Переклад як зустріч з іншим: філософія гостинності у працях Доменіко Єрволіно. – C. 324-331.
 40. Шиянова І. Перекладознавчі аспекти теорії функціональної перспективи речення. – C. 332-341.