2013, випуск 43 (1)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Андреєва Т. М. Тавтологічні фразеологізми в українській мові. – C. 3-9.
 4. Андрійченко Ю. В. Лінгвопрагматичні особливості вербалізації гендерних стереотипів в іспанській мові. – C. 9-14.
 5. Андрусяк І. В. Телескопія в сучасній англійській мові: соціолінгвістичний аспект. – C. 15-24.
 6. Андрухович А. А. Ґендерна (а)симетрія інтернет-дискурсу спецслужб Німеччини. – C. 25-32.
 7. Антоненко Н. П. Изоморфы “круга” и “вращения” в структуре психологических ассоциативов восточных славян (на материале русских волшебных сказок). – C. 32-38.
 8. Антонов О. В. Поняття комунікативного стилю в сучасних прагмалінгвістичних дослідженнях. – C. 38-44.
 9. Асмукович І. В. Структурно-синтаксичні особливості авіаційної фахової мови (на матеріалі радіообміну англійською мовою). – C. 44-50.
 10. Афанасьєва О. М. Наукова полеміка: риторико-аргументативний аспект. – C. 50-64.
 11. Бабире О. В. Кліматгейт у концептах і номінаціях англійської мови. – C. 64-73.
 12. Бадзюнь О. Є. Лексичні одиниці на позначення станів та явищ погоди в англійському дискурсі. – C. 73-80.
 13. Базан О. М. Риторичне питання: логічний чи лінгвістичний феномен?. – C. 80-88.
 14. Басюк Л. М. Національно-культурна специфіка комунікативної поведінки учасників парламентського дискурсу Великої Британії та США. – C. 89-94.
 15. Безпаленко А. М. Концепти вираження теоретичого знання: принцип, закон, теорія. – C. 94-99.
 16. Берегова О. А. Стилістика декодування: прийом повтору в іспанській народній загадці. – C. 99-106.
 17. Біскуб І. П. Кореляція концептотворення й категоризації: лінгвоіндуктивний підхід. – C. 106-113.
 18. Блажко М. І. Семантична структура перцептивних і градуальних прикметників і дієприкметників сучасної німецької мови на позначення звучання. – C. 113-119.
 19. Боднар І. М. Об’єкт та суб’єкт дидактичного процесу: семантико-когнітивний аспект. – C. 119-125.
 20. Бойко О. О. Мовленнєвий жанр усної реклами у контексті проблем прикладної лінгвістики (на матеріалі французької мови). – C. 125-134.
 21. Бойко Т. В. Вербалізаця ідейного компонента семантичної структури лінгвокультурного концепту MINNE / КОХАННЯ (на матеріалі лірики німецьких мінезингерів XII–XIV століть). – C. 134-140.
 22. Бойчук Н. В. Переклад як засіб міжкультурної комунікації. – C. 140-147..
 23. Бондаренко Я. О. Вербалізація когнітивного дисонансу в сучасних американських кінотекстах. – C. 147-153.
 24. Бондарук Л. В. Архетипна парадигма символістського художнього тексту (на матеріалі роману Марселя Пруста “Імена країв: ім’я”). – C. 153-159.
 25. Борисенко Н. Д. Персонажне мовлення як відображення соціально-статусних характеристик комунікатів (на матеріалі британської драми). – C. 159-165.
 26. Боцман А. В. Явище анаплазії у процесі формування футуральних структур у германських мовах. – C. 165-177.
 27. Бочарнікова А. М. Фонологічний аналіз тексту і питання про авторство авестійського ГАТУ № 46. – C. 177-185.
 28. Брацкі А. Українська мова у творчості Томаша Падури. – C. 185-192.
 29. Бурбело В. Б. Комунікативні і дискурсивні іпостасі мовця у французькій лінгвокультурі. – C. 192-203.
 30. Вакулик И. И. Формирование научной картины мира в современном языковом пространстве. – C. 203-209.
 31. Василик А. Канто Джакомо Леопарді “All’italia” в українському перекладі Михайла Рудницького. До питання про стратегію перекладу. – C. 209-218.
 32. Вереш М. Т. Структурні особливості німецьких християнсько-богословських термінів-композитів. – C. 219-226.
 33. Волгіна О. О. Стилістична інформація і концепт. – C. 226-234.
 34. Воскобойник-Шпинта Г. М. Особливості метафоризації латиномовної ентомологічної номенклатури. – C. 234-239.
 35. Гаврецька Х. М. Особливості словотвору юридичної термінології у сучасній літературній мові гінді. – C. 239-245.
 36. Гармаш О. Л. Структура концептів морфологічного та лексичного змісту як складових концептосистеми сучасної англійської мови. – C. 245-251.
 37. Гач Н. О. Концепт свобода (на матеріалі американських віршованих творів XIX ст.). – C. 251-264.
 38. Гнатюк Л. П. Внесок Михайла Максимовича у вивчення історії української мови. – C. 265-271.
 39. Годісь Ю. Я. Прагматичний аспект композиції сучасного англомовного жанру “мистецтво успіху”. – C. 271-278.
 40. Гриценко С. П. Історія походження та функціонування в українській мові назв одягу (кожух, каптан, жупан, свита, плащ). – C. 278-293.
 41. Данильченко І. В. Відношення причини в структурі англомовного журнального дискурсу:віковий аспект. – C. 293-299.
 42. Дем’яненко Н. Б. Фразеологічні одиниці на позначення вольових рис характеру у польській, українській та російській мовах. – C. 299-305.
 43. Вихідні дані.