Шляхи відтворення культурно маркованої лексики в англомовному перекладі “Казки про Жарт-Птицю” Всеволода Нестайка

УДК 811.111:81’25
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2023.2.03

Оксана ЗОСІМОВА, канд. філол. наук, доц.,
Харківський національний педагогічний університет
імені Г. С. Сковороди,
Харків, Україна

ORCID ID: 0000-0002-5446-2222

ШЛЯХИ ВІДТВОРЕННЯ КУЛЬТУРНО МАРКОВАНОЇ ЛЕКСИКИ В АНГЛОМОВНОМУ ПЕРЕКЛАДІ “КАЗКИ ПРО ЖАРТ-ПТИЦЮ…” ВСЕВОЛОДА НЕСТАЙКА (pdf)

Розглянуто шляхи відтворення культурно маркованої лексики в англомовному перекладі “Казки про Жарт-Птицю…” Всеволода Нестайка. З’ясовано, що перекладач твору В. Баришев, як правило, вдається до використання стратегій адаптації та спрощення, що в більшості випадків є виправданим через вік потенційної читацької аудиторії, недоречність переобтяження казки транскрибованими іншомовними реаліями з поясненнями, які б ускладнювали сприйняття твору дітьми, могли спричинитися до втрати динамічності сюжету. Деякі з індивідуальних авторських неологізмів, позначених яскравим національним колоритом, технічно неможливо відтворити засобами англійської мови, тож перекладач змушений був застосовувати прийоми опущення чи заміни, використовувати функціональні аналоги та ситуативні відповідники.

У процесі перекладу ономастичних реалій, зокрема імен головних героїнь, В. Баришев, попри певні неточності, досить вдало застосував творчий підхід, сформувавши в англомовній версії тексту цілісну антропонімну мікросистему, що відповідає жанровій специфіці казки.

Ключові слова: культурно маркована лексика, реалії, переклад, казка, функціональні аналоги (уподібнення), ситуативні відповідники.