Честертон як представник англійського католицького відродження і його ставлення до брехні

УДК 81’22:821.111
https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.3.05

Польщак А. Л., канд. філол. наук Національний Університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ
ORCID ID: 0000-0002-7687-8616

Г. К. ЧЕСТЕРТОН ЯК ПРЕДСТАВНИК АНГЛІЙСЬКОГО КАТОЛИЦЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ І ЙОГО СТАВЛЕННЯ ДО БРЕХНІ (pdf)

Присвячено питанню викриття брехні у творах Г. К. Честертона, передусім у його праці «Ортодоксія». Цей мислитель зосереджується на тому, щоб викрити найсуттєвіші помилки у міркуваннях своїх сучасників, котрі не лише заводять у глухий кут науковий поступ, а й містять у собі загрозу, пов’язану із руйнуванням засад здорового глузду, розуму й духу.

Ключові слова: брехня, Честертон, католицьке відродження, раціоналізм, логіка.