Формування ідеологічної картини світу в українському словникарстві радянської доби

УДК 811.161.2’37’374:329“19”
https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.3.07

Ренчка І. Є., канд. філол. наук
Національний університет
«Києво-Могилянська академія», м. Київ
ORCID ID: 0000-0002-5568-7941

ФОРМУВАННЯ ІДЕОЛОГІЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ В УКРАЇНСЬКОМУ СЛОВНИКАРСТВІ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ (pdf)

Присвячено проблемі впливу радянської тоталітарної системи на українську лексикографічну практику та використання словників в умовах політичного контролю як інструменту поширення офіційних міфів та ідеологічних догм. Встановлено, що введення ідеологічно оцінного компонента в семантичну структуру слів різних тематичних груп, пояснення їхнього значення за допомогою стійких словосполук новомови зумовлювало формування упередженого світосприйняття та системи ідеологічних цінностей радянської людини.

Ключові слова: тоталітарна мова, офіційна ідеологія, словникарство, ідеологема, картина світу, оцінні опозиції, ілюстративний матеріал, позитивна та негативна конотативна семантика.