Фейк у лінгвістичному вимірі

УДК 81’23
https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.3.06

Прищепа Г. О., асп.
Національна академія Служби безпеки України, м. Київ
ORSID ID: 0000-0001-6870-2015

ФЕЙК У ЛІНГВІСТИЧНОМУ ВИМІРІ (pdf)

Технологізація сучасних комунікацій зумовила виникнення нових жанрів комунікації: медіамайданчики, соціальні мережі, форуми та блоги уособили свободу слова й незалежні думки, але у той же час стали полем використання психолінгвістичних технологій для керування настроями та поведінкою користувачів інтернету. Ситуація, що виникла серед українських журналістів, отримала назву «екстремізм в інтернеті», або «онлайновий екстремізм». Одним із проявів цього екстремізму є фейк. Дослідження цього жанру стали трендом гуманітарної науки останніх п’яти років, оскільки фейкові комунікації змінюють сприйняття цільовими аудиторіями соціальних подій у глобальному масштабі. Найцитованіші статті з питань фейку, що представлені в базі Web of Science, звертаються до питань впливу фейків на соціально-політичні події, зокрема вибори в США, агресія РФ в Україні; фейкових новин в медіа та їхній вплив на національні картини світу, громадянську позицію та філософське сприйняття реальності. Інтернет-простір надає можливості для вільного прояву особистості, часто в агресивному контексті, пов’язаному з реалізацією різних типів конфліктної мовної поведінки, включаючи маніпулювання. Наслідки від щоденного споживання такої інформації настільки ж очевидні, наскільки й непередбачувані. Разом із тим результатом використання маніпулятивних технологій для України стають поступове зниження міжнародного іміджу, руйнування почуття нації та народу, домінування російської мови та традицій для утвердження самоідентифікації, витіснення української мови та культури. Детальний аналіз праць щодо фейків дає підстави зробити висновок, що дослідження цієї проблеми найближчим часом залишатиметься нагальним питанням як академічної науки, так й політики, міжнародних відносин, журналістики, комунікацій, бізнесу, менеджменту та суспільних наук загалом; важливо відслідковувати пошуки у цьому напрямі, щоб забезпечити проактивну протидію введенню в оману глобального суспільства.

Ключові слова: фейк, гібридна війна, лінгвістичний вимір, когніти вний вплив, технологія, новини.