Тропи як засіб концептуалізації образу “сонце” в мовотворчості В. Стуса

УДК 811. 161.2’38
https://doi.org/10.17721/2520-6397.2022.2.09

Юлія РІЗНИК, здобувач
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, м. Київ

ORCID ID: 0000-0003-3631-9462

ТРОПИ ЯК ЗАСІБ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ОБРАЗУ «СОНЦЕ» В МОВОТВОРЧОСТІ В. СТУСА (pdf)

У статті досліджено особливості використання тропів як засобів мовної об’єктивації образу «сонце» у мовотворчості В. Стуса. Проаналізовано ключові етнокультурні значення, використані поетом для вербалізації концепту сонце. Встановлено, що продуктивними тропеїчними моделями вербалізації поетичного простору В. Стуса виступають метафори, епітети та персоніфікації.

Ключові слова: мовна картина світу, індивідуально-авторська картина світу, тропи, образ «сонце», мовотворчість В. Стуса.