Становлення “лексикону смирення” у церковнослов’янських і староукраїнських біблійних пам’ятках XVI ст.

УДК 811.161.2′163.1
https://doi.org/10.17721/2520-6397.2022.2.05

Олександр ЛЕВКО, канд. філол. наук, доц.
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, м. Київ

ORCID ID: 0000-0002-1259-0410

СТАНОВЛЕННЯ «ЛЕКСИКОНУ СМИРЕННЯ» У ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ І СТАРОУКРАЇНСЬКИХ
БІБЛІЙНИХ ПАМ’ЯТКАХ XVI СТ.
(pdf)

У статті простежено витоки формування українського «лексикону смирення» у староукраїнських біблійних пам’ятках XVI ст. Досліджено вживання церковнослов’янізмів і слів «простої мови» на позначення смирення в Пересопницькому Євангелії 1556–1561 р. та Крехівському Апостолі ІІ пол. XVI ст. у зіставленні з мовним узусом в Острозькій Біблії 1581 р., Львівському Апостолі 1574 р. та сучасними українськими біблійними перекладами. У біблійних пам’ятках ранньомодерної України, написаних староукраїнською «простою мовою», засвідчено дві тенденці у передачі «лексикону смирення»: або слідування церковнослов’янські традиції (Пересопницьке Євангеліє), або використання староукраїнських слів «простої мови» (Крехівський Апостол).

Ключові слова: Біблія, «проста мова», церковнослов’янізми, смирення, Пересопницьке Євангеліє, Крехівський Апостол, біблійний переклад.