Соціопрагматичні особливості “інфодемії” в арабськомовному дискурсі соціальних медіа

УДК 81ʼ27+81ʼ411.21+81ʼ42
https://doi.org/10.17721/2520-6397.2022.2.04

Аліна КУЧЕРЕНКО, канд. філол. наук, асист.
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, м. Київ

ORCID ID: 0000-0003-3378-3083

СОЦІОПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ «ІНФОДЕМІЇ» В АРАБСЬКОМОВНОМУ ДИСКУРСІ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА (pdf)

Статтю присвячено дослідженню мовної специфіки арабської онлайн-комунікації в умовах надлишку інформації, пов’язаної з пандемією коронавірусу. Зокрема, проаналізовано понад 100 дописів користувачів соціальних мереж Facebook i Twitter та визначено їхні тематичні особливості. Охарактеризовано соціальні риси комунікантів як онлайнкористувачів. З’ясовано параметри вибору мовного коду (стандартна/розмовна форма) залежно від призначення публікацій (репрезентатив,
директив, експресив). На матеріалі експресивів встановлено деякі гендерні відмінності мови публікацій. Також виявлено низку лексикограматичних засобів вираження незгоди (експліцитної/імпліцитної): заперечні частки та граматичні конструкції, лексика з негативною емоційною експресивністю або контекстуальною конотацією.

Ключові слова: арабськомовні соціальні медіа, інфодемія, комунікативна мета, мовленнєві акти незгоди, мовне варіювання, недостовірна інформація.