Сонорна лексика як елемент створення художнього образу в оригіналі та перекладі (на матеріалі оповідання М. Ріваса “Мова метеликів”)

УДК 81’25:82.3/811.134.2
https://doi.org/10.17721/2520-6397.2022.2.03

Олександра КОНДРАТЕНКО, асп.
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, м. Київ

ORCID ID: 0000-0001-5443-5948

СОНОРНА ЛЕКСИКА ЯК ЕЛЕМЕНТ СТВОРЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ В ОРИГІНАЛІ ТА ПЕРЕКЛАДІ (на матеріалі оповідання М. Ріваса «Мова метеликів») (pdf)

У статті представлено міркування щодо можливих перекладацьких труднощів, які можуть спіткати перекладача під час роботи з сонорною лексикою, а також подано їхній детальний аналіз. На матеріалі оповідання сучасного іспанського письменника був здійснений умовний тематичний поділ відповідно до мовностилістичного функціонування зазначеної лексики в художньому тексті, що дозволило виявити підходи, релевантні для їхнього аналізу, та визначити шляхи їх відтворення при перекладі.

Ключові слова: художній переклад, сонорна лексика, звукономінативна лексика, художній образ, конотація, стилістика.