Соборність України у баченні Івана Франка

УДК 81:39:130.2 (092) І.Франко
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2020.1.08

Мозер М. Є., к. філол. н.,
Філософський факультет КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

СОБОРНІСТЬ УКРАЇНИ У БАЧЕННІ ІВАНА ФРАНКА (pdf)

Тайники рідної мови – потужний інструмент будівничого української державності. За словами О. Потебні, звʼязок між мовою і думкою, мовою і світом асоціативних уявлень народу, між мовою і культурою народу підсвідомо породжує рух до суспільного обʼєднання за тотожністю національної ідентичності. Думки людей тотожні, якщо вони однозначні. Українці по обидва боки Дніпра підсвідомо відчували свою близькість не лише зі спільності умов життя, а найперше зі спільності рідної мови. Саме рідною мовою людина мислить. За філософською концепцією Гегеля, вихідним пунктом є тотожність буття та мислення. Це формує мовно-національну свідомість, яка впливає на всі сфери суспільного життя українців. І 100 років тому, і тепер люди завше йшли до злуки, перебуваючи під впливом різних геополітичних суб’єктів. Це яскраво відображено в літературі та мові історичних і наукових джерел, які нам залишили видатні діячі нашої держави. Проаналізувавши матеріали творчої та публіцистичної спадщини Івана Франка, ми підвели підсумки його поглядів і натхненної праці у спрямуванні людей до боротьби за незалежність і соборність України.

Ключові слова: Іван Франко, мова Франкових творів «зрілого періоду», концептосфера національної ідеї, концепт ПАТРІОТИЗМ, концепт ДЕРЖАВНІСТЬ, концепт СОБОРНІСТЬ.