Синкретизм образу містичної Барселони (на матеріалі циклу романів Карлоса Руїса Сафона “Цвинтар забутих книжок”)

УДК 811.134.2’38: проблеми ПРАГМАТИКИ
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2023.2.02

Людмила АРТЕМОВА, канд. філол. наук, доц.,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Київ, Україна

ORCID ID:0000-0002-5119-2466

СИНКРЕТИЗМ ОБРАЗУ МІСТИЧНОЇ БАРСЕЛОНИ (pdf)

(на матеріалі циклу романів Карлоса Руїса Сафона
“Цвинтар забутих книжок”)

Йдеться про дослідження домінантних образів та особливостей їх динамічного та оригінального поєднання як ключових елементів образності для створення синкретичного образу містичної Барселони, у чому розкривається неповторність авторського стилю Карлоса Руїса Сафона у циклі романів “Цвинтар забутих книжок”.

Ключові слова: образ, образність, синкретизм, метафоричність, авторський стиль.