Ритміка другої частини книги Василя Барки «Океан» (різностоповий хорей)

УДК 801.6:821.161.2-Барка
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.2.11

Ходаківська Я. В., завідувач лабораторії,
Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

Ритміка другої частини книги Василя Барки «Океан» (різностоповий хорей) (pdf)

Проаналізовано ритміку другої частини поетичної книги В. Барки «Океан». Її розмір – різностоповий хорей зі схемою 5454. Побудовано діаграми наголошеності до обох компонентів різностоповика (5- і 4-стопового хорея). Вказано на унікальний характер аналізованого матеріалу в українській поезії.

Ключові слова: вірш, ритміка, поетичний розмір, хорей, різностоповий розмір, профіль наголошеності.