Ранньомодерний текст і сучасні інтердисциплінарні інтерпретації. Рецензія на книжкове видання: “Богословський трактат Кирила Транквіліона Ставровецького “Зерцало богословії” (Почаїв 1618): Факсимільне видання, транслітерація тексту і наукове дослідження / відпов. ред. В. Мойсієнко. Львів: Видавницво УКУ 2021. 616 с.(Серія “Київське християнство”, т. 24)

УДК 811.161.2′163.1
https://doi.org/10.17721/2520-6397.2022.2.12

Оксана НІКА, д-р філол. наук, проф.
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, м. Київ

ORCID ID: 0000-0001-6387-3835

РАННЬОМОДЕРНИЙ ТЕКСТ І СУЧАСНІ ІНТЕРДИСЦИПЛІНАРНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ (pdf)

Рецензія на книжкове видання: «Богословський трактат Кирила Транквіліона Ставровецького «Зерцало богословії» (Почаїв 1618): Факсимільне видання, транслітерація тексту і наукове дослідження / відп. ред. В. Мойсієнко. Львів: Видавницво УКУ 2021. 616 с. (Серія «Київське християнство», т. 24).