Психолінгвістичні аспекти неологізації

УДК 81’23
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2023.1.04

Олена ГАПЧЕНКО, канд. філол. наук, доц., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

ORCID ID: 0000-0001-6458-6248

ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ НЕОЛОГІЗАЦІЇ (pdf)

Стаття присвячена експериментальному дослідженню статусу неологізмів в індивідуальному лексиконі людини. Нове слово як одиниця індивідуального лексикону людини є засобом доступу до її інформаційної бази і потребує всебічного дослідження, оскільки засвоєння нового слова відіграє важливу роль у переструктуруванні зв’язків між одиницями індивідуального лексикону. За рахунок розвитку нових асоціативних зв’язків, переструктурування знань, появи нових індивідуальних смислів, наповнення одиниць лексикону новим перцептивноафективним змістом відбувається його оновлення. Увагу зосереджено на вивченні семантики неологізмів, видів асоціативних зв’язків і особливостях функціонування цих одиниць із позицій психолінгвістики й лінгвокультурології. Розглядаються психолінгвістичні аспекти неологізації, стратегії ідентифікації значення нового слова. Основним об’єктом аналізу були отримані під час вільного асоціативного експерименту асоціативні реакції мовців на нові запозичення, які часто використовуються в мові українських засобів масової інформації.

Ключові слова: неологізми, неологія, психолінгвістика, асоціативний експеримент, мовна особистість, вербальні асоціації, лексикон.