Просторова уява в топонімічному дейксисі козацького травелогу

УДК: УДК 811.161.2’01″17″
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2020.1.07

Міщенко Ю. В., магістрант,
Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

ПРОСТОРОВА УЯВА В ТОПОНІМІЧНОМУ ДЕЙКСИСІ КОЗАЦЬКОГО ТРАВЕЛОГУ (pdf)

На основі «Журналу» подорожі гетьмана Д. Апостола 1728 року досліджено роль топонімів та апелятивів у дейксисі для вираження просторових уявлень невідомого автора. Установлено типологію топонімів, які вжито у щоденнику подорожі. Досліджено «географічний стрижень» наративу, а також способи, якими дейктично автор маркував чітко окреслений простір на противагу символічному, більше та менше відомі йому локуси.

Ключові слова: топонімія, дейксис, просторова уява, травелог, місто.