Просторова організація мультимодальних новинних текстів (на матеріалі онлайн-новин служб BBC та CNN)

УДК 811.111’38
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2023.1.07

Вікторія ГЕТМАН, асист., Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Київ, Україна

ORCID: 0000-0003-1319-912X

ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ НОВИННИХ ТЕКСТІВ (на матеріалі онлайн-новин служб BBC та CNN) (pdf)

У статті розглянуто особливості розміщення інформаційних повідомлень на онлайн-сторінках новин корпорацій ВВС та CNN. Проаналізовано позиціонування новинних матеріалів із різних тематичних блоків та встановлено, що розташування новинних текстів відповідає прагматично-стилістичній спрямованості новин, а використання сучасних можливостей графіки та дизайну дає змогу якомога ефективніше подавати матеріал та утримувати увагу читацької авдиторії.

Ключові слова: онлайн-новини, тематичний блок, інформування, мультимодальність, позиціонування текстів, міжрядковий інтервал, графічне оформлення.