Порівняльна характеристика голосних кримськотатарської та турецької мов

УДК 81-115(-512.19=512.161)’342’442
https://doi.org/10.17721/2520-6397.2022.2.02

Ольга ДВОРОВА, асп.,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, м. Київ

ORCID ID: 0000-0001-9029-6308

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОЛОСНИХ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОЇ ТА ТУРЕЦЬКОЇ МОВ (pdf)

У статті досліджено характерні особливості кримськотатарських та турецьких голосних. Проаналізовано способи артикуляції. Визначено спосіб творення окремих голосних звуків. З’ясовано умови появи довгих голосних звуків. Досліджено специфічні звуки.

Ключові слова: кримськотатарська мова, турецька мова, фонетика, голосні звуки, вокалізм.