“Петрії й Довбущуки” у квантитативному зіставленні з великою прозою Івана Франка

УДК 81’(32+33+373+374)=161.2Франко
https://doi.org/10.17721/2520-6397.2022.2.01

Соломія БУК, д-р філол. наук, доц.
Львівський національний університет
імені Івана Франка, м. Львів

ORCID ID: 0000-0001-8026-3289

«ПЕТРІЇ Й ДОВБУЩУКИ» У КВАНТИТАТИВНОМУ ЗІСТАВЛЕННІ З ВЕЛИКОЮ ПРОЗОЮ ІВАНА ФРАНКА (pdf)

Статтю присвячено лінгвостатистичному дослідженню словника і тексту роману І. Франка «Петрії й Довбущуки». У зіставленні з іншими творами великої прози цього письменника найбільш виразними параметрами виявилися морфологічні характеристики індекс епітетизації та дієслівних означень, а також текстологічні – індекс діалогічності.

Ключові слова: частотний словник, лінгвостатистична параметризація, обсяг словника і тексту, індекс епітетизації, індекс дієслівних означень, індекс діалогічності.