Парадигматичні зв’язки концептуальної одиниці перетворення

УДК 811.161.2’1
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.2.03

Звонко Г. О., канд. філол. наук
Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

Парадигматичні зв’язки концептуальної одиниці перетворення (pdf)

На основі лексикографічних праць і текстових реалізацій зроблено спробу схарактеризувати парадигматичні зв’язки імені концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ. Встановлено, що синонімічні до концептуальної оди ниці ПЕРЕТВОРЕННЯ лексеми об’єктивують феномен перетворення в українській мові, диференціюючи його вираження за набором концептуальних ознак, серед яких: конкретність / абстрактність, стихійність / цілеспрямованість, процесуальність і результативність, в тому числі різні виміри перетворень (зокрема, онтологічний, соціальний, індивідуальний). Антонімічні відношення, що вербалізують феномен перетворення, формують групи антонімів в українській мові, що відповідають трьом типам опозиції: виражають градуальну якісну протилежність і протилежність скоординованих понять, протилежну спрямованість дії або ознаки, комплементарну протилежність.

Ключові слова: когнітивна лінгвістика, концепт, парадигматичні зв’язки, синонімія, антонімія, ПЕРЕТВОРЕННЯ.