“Отчизна”, “ойчизна” в українських писемних джерелах ранньомодерної доби

УДК 811.161.2
https://doi.org/10.17721/2520-6397.2022.1.08

Оксана НІКА, д-р філол. наук, проф.
КНУ ім. Тараса Шевченка, м. Київ
ORCID ID: 0000-0001-6387-3835

«ОТЧИЗНА», «ОЙЧИЗНА» В УКРАЇНСЬКИХ ПИСЕМНИХ ДЖЕРЕЛАХ
РАННЬОМОДЕРНОЇ ДОБИ
(pdf)

Схарактеризовано досвід вивчення слова/концепту/поняття/ терміна «отчизна», «ойчизна» в історичних і філософських працях, присвячених ранньомодерному українському періоду, у дослідженнях із когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології. Проаналізовано слова «отчизна», «ойчизна» на позначення ʻрідна земляʼ та ʻpatriaʼ, а також словосполуку «отчизна небесная» ʻЦарство Небеснеʼ в українських словниках і текстах (панегіричні, геральдичні вірші, проповіді) ХVІІ ст. Встановлено текстове домінування смислів, що визначають колективно-соціальний, інтерперсональний простір суб’єкта/суб’єктів (отчизна/очизна, ойчизна ʻpatriaʼ). Концептуальні ознаки вербалізовані як «вольность отчизни», «цілость отчизни», «любов отчизни». Розуміння і сприйняття «отчизни» як території, яку потрібно захищати, репрезентовано в смислових відношеннях «неухильно виконувати свій громадянський обов’язок перед отчизною», «необхідно захищати отчизну» та ін.

Ключові слова: «отчизна», «ойчизна», колективно-соціальний & персональний простір, вербалізація, українські писемні джерела ранньомодерної доби.