Особливості іспанського меню та його переклад українською мовою

ОСОБЛИВОСТІ ІСПАНСЬКОГО МЕНЮ ТА ЙОГО ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Невинна Ю. П., к. філол. н., асист. Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.2.14

АНОТАЦІЯ

Тапас як складовий елемент іспанського меню відносять до безеквівалентної лексики, що тільки ускладнює переклад таких одиниць. Реалія – одна з найскладніших одиниць для дослі- дження, адже такі одиниці належать до безеквіалентної лексики, екзотизмів, слів із куль- турним компонентом. У вітчизняному мовознавстві питанням реалії займалися: Р. Зорівчак, С. Влахов, С. Флорін, В. Виноградов та інші. В Іспанії це одна з найпопулярніших тем для до- слідження. Але деакі лінгвісти та перекладознавці взагалі не виділяють термін «реалії», напри- клад, А. Попович, у словнику перекладознавчого аналізу.

Задля досягнення адекватного перекладу назв страв національної кухні використовують транскрипцію та транслітерацію, калькування, описовий, узагальнений та трансформаційний способи перекладу.

Під час дослідження перекладу назв страв національної кухні Іспанії було виявлено, що най- доцільніше перекладати їх змішаним способом, поєднуючи транскрипцію, транслітерацію або калькування та описовий переклад (даючи його у виносці). Але найчастотнішими є транскрип- ція, калькування та реномінація (поєднання попередньо зазначених трансформацій з описовим перекладом) (tapas-тапас, (транскрипція); tortilla – тортілья (транслітерація); pinchos – пін- чос, (транскрипція+бажано давати пояснення-зноску внизу сторінки, що це тапас, але на спажці (притаманні Північній Іспанії)); pan catalán – каталонський хліб (калька), gazpacho, salmorejo – гаспачо, сальморехо (транскрипція), paella – паелья (транслітерація).

У випадку, коли немає відповідника в мові перекладу: fabada – фабада, jamón – хамон, churros – чуррос (традиційні іспанські пончики, якими іспанці снідають, як правило, у неді- лю), boquerones – іспанський варінт української мойви. Найчастіше будемо зустрічати кальку, транслітерацію з реномінацією чи просто описовий переклад: chocos – кальмари, які готують- ся в клярі, але нарізаються вздовж, а не кільцями (не плутати з calamares fritas), тощо.

Ключові слова: переклад, безеквівалентна лексика, реалія, транскрипція, калька, описовий переклад, реномінація.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бархударов Л. С. Язык и перевод: Вопросы общей и частной теории переводов. М.

: Междунар. отношения, 1975. 239 с.

2. Зорівчак Р. П. Реалія і переклад (на матеріалі англо- мовних перекладів української прози). Львів: Вид-во при Львів. держ. ун-ті, 1989. 216 с., с. 58

3.            Кияк Т. Р. Перекладознавство (німецько-український напрям) : підручник. / Т.  Р.  Кияк, А.  М. Науменко, О. Д. Огуй. К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. 543 с. с. 146

4. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. М. : Высшая школа, 1983. 303 с.

5. Ruano Faxas F. A. Las realias y su importancia en la traducción, en la interpretación, en los doblajes, en los subtitulajes, en la creación hablada y escrita de discursos, en la lectura y en Internet: URL: https://ruanofaxas.com/article/las-realias-y-su-importancia-en-la-19j6x763f3uf8-181/.

6. Особенно- сти перевода меню ресторанов, кафе, баров URL: http://wm-help.net/lib/b/book/1873456055/23.

7.            Ундринцова М.В. Меню как текстовая разновидность гастрономического дискурса и особен- ности их регионально-переводческой адаптации. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26196055