Особливості комунікативних ситуацій професійного прикордонного дискурсу

УДК 81’272
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.2.06

Міщинська І. В., канд. пед. наук, доц.
Національна академія Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького

Особливості комунікативних ситуацій професійного прикордонного дискурсу (pdf)

Розглянуто особливості прикордонного дискурсу як особливої форми соціальної взаємодії. Висвітлено характерні риси комунікативних ситуацій прикордонного дискурсу. Проаналізовано умови, за яких відбувається сучасний прикордонний дискурс. Особлива увага приділяється професійному мовленню прикордонників, якому притаманна професійна прикордонна лексика залежно від сфери спілкування.

Ключові слова: комунікативні ситуації, прикордонний дискурс, професійне мовлення, мовленнєві акти, професійна лексика.