Наукова школа в лінгвістиці. Рецензія на монографію: Черемська О. С. Становлення і розвиток Харківської філологічної школи

УДК 81–11 (477.54)ʼ18/19ʼ
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.1.13

Ніка О. І., д. філол. н., проф.
Інститут філології КНУ ім. Тараса Шевченка

НАУКОВА ШКОЛА В ЛІНГВІСТИЦІ (pdf)

Рецензія на монографію:Черемська О. С. Становлення і розвиток Харківської філологічної школи (ХІХ — перша третина ХХ ст.) : монографія / відп. ред. С. Я. Єрмоленко. Харків: Видавець Олександр Савчук, 2020, 484 с. (Серія «Студії з українського мовознавства»)