Маніпулювання образом «Київської Русі» в англомовних публікаціях російського медіаресурсу Russia Today (RT)

УДК 811.111’42:32.019.5:94(477:470)”653″
https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.3.02

Моісеєнко О. Ю., д-р філол. наук, проф.
ORCID ID: 0000-0002-6262-9678
Мазін Д. М., канд. філол. наук, доц.
Національний університет
«Києво-Могилянська академія», м. Київ
ORCID ID: 0000-0002-1487-269X

МАНІПУЛЮВАННЯ ОБРАЗОМ «КИЇВСЬКОЇ РУСІ» В АНГЛОМОВНИХ ПУБЛІКАЦІЯХ РОСІЙСЬКОГО МЕДІА-РЕСУРСУ RUSSIA TODAY (RT) (pdf)

Здійснено лінгвістичний аналіз стратегій репрезентацій та маніпулювання образом середньовічної держави «Київська Русь» на матеріалі публікацій англомовного російського медіавидання “Russia Today”. Крізь призму медійних фреймів виявлено мовні та риторичні засоби, спрямовані на вибудову необхідної пропагандистської ідеології та керування рецепцією некритичного читача. Аналіз наративів на основі головних контекстів використання образу «Київської Русі» в публікаціях на RT дозволив з’ясувати перелік базових мовних стратегій маніпулювання історичними концептами, зокрема стратегії атакування й ображання опонента, апелювання до авторитету, переважання запитань закритого типу, нав’язування зв’язків між означником та його довільною інтерпретацією. Проведений аналіз підтверджує цілеспрямоване використання риторичних засобів російськими медіа для спотворення історичного дискурсу в неоімперських цілях.

Ключові слова: Київська Русь, медійні фрейми, наративи, мовні стратегії, Russia Today.