Лінгвістична термінологія як об’єкт дослідження в українському мовознавстві

УДК 811.161.2’373:81’1’06
https://doi.org/10.17721/2520-6397.2022.2.11

Су Хюн КІМ, стажист
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, м. Київ

ЛІНГВІСТИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ (pdf)

У статті простежено за основними напрямами вивчення української лінгвістичної термінології. Розподіл праць за тематикою й методами, а саме специфікою вивчення фонетичної, граматичної, морфологічної, синтаксичної термінолексики дають змогу зрозуміти процеси розвитку українського термінознавства.

Ключові слова: лінгвістична термінологія, українське мовознавство, термінознавство, термін, терміносистема, українська мова.