Лінгвоаксіологічне моделювання конфлікту між прибічниками та опонентами мирних ініціатив Президента України Володимира Зеленського

УДК 81’42
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2020.1.11

Черненко Г. А., д.філол.н., доц.
Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

ЛІНГВОАКСІОЛОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ МІЖ ПРИБІЧНИКАМИ ТА ОПОНЕНТАМИ МИРНИХ ІНІЦІАТИВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО (pdf)

Статтю присвячено лінгвістичному аналізу дискурсивних проекцій дискусії, яка розгорнулася в українському суспільстві довкола мирних ініціатив Президента України Володимира Зеленського в період підготовки до Паризького саміту 2019 р. та під час його проведення.

Дослідницьку увагу зосереджено на аксіологічних аспектах дискусії. Розвідку виконано в межах когнітивно-дискурсивної парадигми та критичного дискурс-аналізу. Застосовано авторську методику аксіологічного динамічного моделювання. Ситуацію «Мирні ініціативи Президента Володимира Зеленського на Паризькому саміті 2019 р.» змодельовано за допомогою пропозиційного аксіологічного фрейму. Такий підхід дав змогу з’ясувати коло ціннісних концептів, які стали основою дискусії, а також деякі причини виникнення ціннісних конфліктів у ході обговорення цієї парадоксальної на перший погляд ситуації, коли традиційно позитивна цінність МИР та дії, спрямовані на його досягнення, ставали об’єктом негативної оцінки.

Ключові слова: ціннісний концепт, аксіологічний фрейм, аксіологічний конфлікт.