Корпус-базований аналіз концепту Франція

УДК 81-119
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2024.1.04

Марина КОСТЮК, канд. філол. наук, доц.
ORCID ID: 0000-0002-5499-0308
е-mаil: marynakostiuk@gmail.com
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Київ, Україна

КОРПУС-БАЗОВАНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕПТУ ФРАНЦІЯ (pdf)

Здійснено комплексний корпус-базований аналіз концепту ФРАНЦІЯ. Матеріалом для пропонованого дослідження слугували приклади з Генерального регіонально анотованого корпусу української мови (ГРАК). Визначено основні джерела, де зустрічається лексема ФРАНЦІЯ та інші лексичні репрезентанти цього концепту. Концепт є частотним здебільшого у публіцистичних текстах. У статті особлива увага приділена контекстам, у яких реалізується концепт ФРАНЦІЯ. Визначено та проаналізовано 10 основних тематичних підгруп: ФРАНЦІЯ – ПРЕСТИЖ; ФРАНЦІЯ – ПРИХИСТОК; ФРАНЦІЯ – ІСТОРІЯ; ФРАНЦІЯ – ПРАВО; ФРАНЦІЯ – ПОЛІТИКА, ФРАНЦІЯ – МОВА; ФРАНЦІЯ – ЕКОНОМІКА; ФРАНЦІЯ – СПОРТ; ФРАНЦІЯ – ЇЖА; ФРАНЦІЯ – СТИЛЬ. Під час дослідження були виявлені основні прикметники та дієслова, які реалізують концепт ФРАНЦІЯ у корпусі ГРАК. Зазначено, що вербалізатори концепту часто пов’язуються із образами відомих політиків та назв країн.

Ключові слова: концепт, корпусна лінгвістика, колокати, контекст, корпус ГРАК, лексика, Франція.

Ліцензія:
Авторське право (с) 2024 Мовні і концептуальні картини світу

Ця робота ліцензується відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 Internationa