Концептуальний аналіз у мовознавстві початку ХХІ століття

УДК 811.161
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.2.08

Пятковська Т. А., асп.,
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»,
м. Слов’янськ, Донецька область

Концептуальний аналіз у мовознавстві початку ХХІ століття (pdf)

Ідеться про концептуальний аналіз як комплекс методик дослідження концепту. Здійснено аналіз праць, присвячених концептуальному аналізу. Розкрито структуру концепту та можливі алгоритми аналізу цієї структури. Встановлено мету й об’єкт концептуального аналізу. Концептуальний аналіз розглядається як сукупність методів усіх наукових парадигм із перевагою когнітивно-дискурсивної.

Ключові слова: концепт, концептуальний аналіз, алгоритм аналізу, лінгвоконцептологія, концептуалізація.