Етапи еволюції сугестивних засобів в арабомовних соціально-політичних статтях

ЕТАПИ ЕВОЛЮЦІЇ СУГЕСТИВНИХ ЗАСОБІВ В АРАБОМОВНИХ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ СТАТТЯХ

Дудін В. В., асп. Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.2.07

АНОТАЦІЯ

Із появою друкованої преси на теренах арабомовного світу засоби впливу на когнітивне сприйняття особистості вперше за багато сторіч зазнали змін. Можливість поширення в сус- пільстві окремої суб’єктивної позиції автора без необхідності промов та їх супроводження на- товпом стала одним із визначних факторів, які впливали та змінювали арабомовне суспільство з ХІХ ст. до сьогодення.

Ключові слова: сугестія, соціально-політичний, дискурс, арабомовна преса.

ЛІТЕРАТУРА

1.   Abu-Lughod   L.   Egyptian   Melodrama:   Technology   of   the   Modern   Subject   // Media  Worlds:  Anthropology  on  New   Terrain.   Los   Angeles:   University   of   California   Press, 2002.  С.  115–133.

 2.  Abu-Lughod  L.  Dramas  of  Nationhood:  The  Politics  of  Television in Egypt. Chicago : The University of Chicago Press, 2004. 338 с.

3.            ʿAlāʾ al-ʾAswānī. Maqālāt ʿAlāʾ al-ʾAswānī “1” : Limāḏā lā Yaṯūru al-Miṣrīyūn?. Cairo: Dār al- Šurūq, 2010. 300 c.

4. ʿAlāʾ al-ʾAswānī. Maqālāt ʿAlāʾ al-ʾAswānī “4” : Hal ʾAḫṭaʾat al-Ṯawr al- Miṣrīyah?. Cairo: Dār al-Šurūq, 2013. 244 c.

5. Al-ʾAhrām (Archive). Cairo: Dār Al-ʾAhrām. URL : https://archive.org/search.php?query=Al-Ahram.

6. Al-Sharoufi H. Ideological manipulation in mobi- lising Arabic political editorials. Pragmatics & Society. 2011. №2. С. 87–93.

7. Tadrus F. M. Printing in the Arab world with emphasis on the Bulaq Press in Egypt. Doha: Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Qatar, 1982. 77 c.