ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ ФЕНОМЕНИ У МОВІ ТА МІФОЛОГІЧНОМУ ПРОСТОРІ

Колесник О. С.

д. філол. н., проф. Київський університет імені Бориса Грінченка

АНОТАЦІЯ

У статті аналізуються вербальні репрезентації екзистенційних феноменів з позицій лінгвоуніверсології та М-логіки. Особливу увагу приділено етимологічному аналізу імен концепту ЖИТТЯ в індоєвропейських мовах, а також реконструкції когнітивних моделей, що становлять підґрунтя номінацій вказаних явищ в архаїчних германських мовах.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: екзистенційний феномен, міфологічний простір, семантика, смисл, модель.

ЛІТЕРАТУРА

1. Колесник О.С. Introducing M-logic: basic remarks on key concepts // Теоретична і дидактична філологія. Серія “Філологія”. Серія “Педагогіка” : Зб. наук. праць. Вип. 25. Переяслав-Хмельницький, 2017. С. 159-169.

2. Концепты и контрасты : монография / под. ред. Н. В. Петлюченко. Одесса, 2017. 632 с.

3. Концепции современного естествознания / В.В. Горбачев. Москва, 2003. 592 с.

4. Терехова С.І. Поліпарадигмальна методологічна основа сучасних лінгвістичних досліджень координат комунікації // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія “Філологія”. № 32. Одеса, 2018. С. 244-246.

5. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка : В 4–х т. Москва, 1964. – 1973. T.2.

6. Atlamál in grœnlenzku. URL : http://norroen.info/src/edda/atlam/index.html (дата звернення 24.09.2018).

7. Battle of Brunanburh, the. URL : http://www.sacredtexts.com/neu/ascp/a10_01.htm (дата звернення 24.09.2018).

8. Battle of Finnsburh, the. http://www.sacred-texts.com/neu/ascp/a07.htm (дата звернення 24.09.2018)

9. Beowulf. URL :  http://www.sacredtexts.com/neu/ascp/a04_01.htm (дата звернення 24.09.2018).

10. Darraðarljóð. URL : http://norroen.info/src/edda/darradar/index.html (дата звернення 24.09.2018).

11. Guðrúnarkviða in forna. URL :  http://norroen.info/src/edda/gudrun2/index.html (дата звернення 24.09.2018).

12. Hárbarðsljóð. URL : http://norroen.info/src/edda/harbard/index.html (дата звернення 24.09.2018).

13. Hávamál. URL : http://norroen.info/src/edda/havamal/index.html (дата звернення 24.09.2018).

14. Helgakviða Hundingsbana önnur. URL : http://norroen.info/src/edda/helga2/index.html (дата звернення 24.09.2018)

15. Hyndluljóð. URL : http://norroen.info/src/edda/hyndlu/index.html (дата звернення 24.09.2018)

16. Kroonen G. Etymological Dictionary of Proto-Germanic. Leiden-Boston, 2013. 795 p.

17. McBain A. An Etymological Dictionary of the Gaelic Language. Stirling, 1911. 426 p.

18. Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 1–2. Bern, 1959. 1183 S.

19. Rígsþula. URL : http://norroen.info/src/edda/rig/index.html (дата звернення 24.09.2018)

20. Rudnyc’kyj J.B. An Etymological dictionary of the Ukrainian language. – Ottawa, 1982. – Vol. 1.–2.

21. Skírnismál. URL :  http://norroen.info/src/edda/skirnis/index.html (дата звернення 24.09.2018).

22. Þrymskviða. URL :  http://norroen.info/src/edda/thrym/index.html (дата звернення 24.09.2018).

23. Völuspá. URL : http://norroen.info/src/edda/voluspa/index.html (дата звернення 24.09.2018).

24. Vries de, J. Altnordisches etymologisches Wörterbuch. Leiden, 1962. 686 S.

Повний текст PDF