ГЕНДЕРНА СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ КАТЕГОРІЇ ІНФОРМАТИВНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ЖУРНАЛІВ “SPIEGEL” І “BRIGITTE”

Павличко О. О.

к. філол. н., доц. Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

АНОТАЦІЯ

У статті розглядаються особливості інформаційного тексту з точки зору гендерної лінгвістики. Показано, що гендерна маркованість інформаційного тексту виявляється на змістовно-структурному та стилістичному рівнях, що відображається у виборі аспектів подій опису, систематизації інформаційних блоків, лінгвістичних способах опису подій.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: інформаційний текст, категорія інформативності, гендерна маркованість.

ЛІТЕРАТУРА

1. Ван Дейк, Т.А. Язык. Познание. Коммуникация:– М. : А/О “Издат. группа “Прогресс”, 1989 . – 312 с.

2. Кирилина А. В. Гендерная ассиметрия в языке / А. В. Кирилина [Електронний ресурс] // Женщина Плюс. – Режим доступу до статті: http://www.owl.ru/win/womplus/2003/01_05/html.

3. Кирилина А. В. Лингвистические гендерные исследования / А. В. Кирилина, М. В. Томская [Електронний ресурс] // Журнальный зал. – Режим доступу до статті: http://magazines.russ.ru/oz/2005/2/2005/_2_7.html

4. http://meedia.de/2012/11/29/analyse-dertypische-spiegel-online-nutzer/

Повний текст PDF