Вода в болгарському мовосвіті (на матеріалі народних пісень українських болгар)

УДК 811.163.2’282.4:39
https://doi.org/10.17721/2520-6397.2022.1.05

Олександра МАЛАШ, канд. філол. наук,
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, м. Київ
ORCID ID: 0000-0002-5726-5646

ВОДА В БОЛГАРСЬКОМУ МОВОСВІТІ (на матеріалі народних пісень українських болгар) (pdf)

Стаття присвячена символіці води в болгарській лінгвокультурі. На матеріалі народних пісень, записаних українськими та болгарськими дослідниками від нащадків болгар-переселенців XIX ст., які нині проживають в Одеській, Запорізькій, Миколаївській областях, в Автономній Республіці Крим, досліджено місце та роль лексики, пов’язаної з водою, у болгарській мовній картині світу. Розглянуто лінгвокультурему «вода» в її реалізаціях «водойма», «криниця», «джерело», «дощ», «Дунай», «море».

Ключові слова: лінгвокультурологія, лінгвофольклористика, лінгвокультурема, болгарська мова, болгари в Україні, гідролексика.