Вербалізація категорії неймовірності: формування орнаментальної ментіології (на матеріалі співомовок С. Руданського)

УДК 811.134.2
https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.3.03

Космеда Т. A., д-р філол. наук, проф.
Донецький національний університет
імені Василя Стуса, м. Вінниця
ORCID ID: 0000-0001-8912-2888

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КАТЕГОРІЇ НЕЙМОВІРНОСТІ: ФОРМУВАННЯ ОРНАМЕНТАЛЬНОЇ МЕНТІОЛОГІЇ (на матеріалі співомовок С. Руданського) (pdf)

У сучасній лінгвістиці формується новий мовознавчий напрям – лінгвістика брехні, або ментіологія, що розвивається. У цій статті доводимо доцільність виокремлення орнаментальної (стилістичної) ментіології як самостійного розділу зазначеного напряму, завдання якого – узагальнити знання про способи актуалізації психологічно стилістичних прийомів та орнаментальних (художніх, образних) засобів вербалізації категорії неймовірності, неправди, напівправди, брехні, що продемонстровано на практиці застосування зазначеної системи засобів у дискурсивному просторі суто українського фольклорно-літературного жанру співомовок (приказок-побрехеньок, небилиць) С. Руданського; простежуємо реалізацію стилю навмисного
неправдоподібного опису.

Ключові слова: лінгвістика брехні, орнаментальна ментіологія, психологічно-стилістичні прийоми, художні мовні засоби, категорія неймовірності, дискурс С. Руданського, співомовка, стиль навмисного
неправдоподібного опису.