Вагоме лінгвотекстологічне дослідження рецензія на видання: Радивиловський Антоній. Барокові проповіді ХVІІ століття

УДК 811.161.2’04
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.1.12

Білоусенко П. І., д. філол. наук,
провідний наук. співробітник,
Інститут української мови НАН України, м. Київ

ВАГОМЕ ЛІНГВОТЕКСТОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ (pdf)

Рецензія на видання: Радивиловський Антоній. Барокові проповіді ХVІІ століття. Вид. підг. Оксана Ніка, Юлія Олешко, Київ: Освіта України. 2019. 381 с.)