2023, 74 випуск (2)

Мовні і концептуальні картини світу, 2023, випуск 2(74) (pdf)

ISSN 2520-6397 (print), ISSN 2520-6400 (online)
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2023.2

Титул
Зміст

Nika O. I. Historical and language-cultural dimensions of Nobel Gospel of 1520 9-30
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2023.2.01

Артемова Л. В. Синкретизм образу містичної Барселони (на матеріалі циклу романів Карлоса Руїса Сафона “Цвинтар забутих книжок”) 31-42
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2023.2.02

Зосімова О. В. Шляхи відтворення культурно маркованої лексики в англомовному перекладі “Казки про Жарт-Птицю” Всеволода Нестайка 43-56
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2023.2.03

Сайко М. А. Перекладове термінознавство в Україні: становлення, основи та перспективи 57-71
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2023.2.04

Левко О. В. Формування релігійно-етичного лексикону в українській мові XVI–XVII ст. (на матеріалі Послання до Галатів) 72-89
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2023.2.05

Сегін Л. В. Мікротопоніми антропогенного походження села Великі Дідушичі Стрийського району Львівської області 90-108
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2023.2.06

Oleshko Y. L. Communicative empathy in the sermons of Antonii Radyvylovskyi 109-119
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2023.2.07

Кузьменко Ю. І. “Словар чужих слів” З. Кузелі та М. Чайковського як відображення специфіки назв осіб у мовній картині світу українця з Галичини та Буковини 120-134
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2023.2.08

Ткаченко А. А. Семантико-парадигматичні відношення полісемії та омонімії 135-147
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2023.2.09

Назаренко О. М., Кабанцева Н. В. Мовна компетенція студентів як основа культури мови: особливості та порушення норми 148-160
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2023.2.10

Гапченко О. А. Психолінгвістичні аспекти омонімії 161-174
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2023.2.11