2022, 72 випуск (2)

Мовні і концептуальні картини світу, Випуск 2(72) (pdf)

ISSN 2520-6397 (print), ISSN 2520-6400 (online)
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2022.2

Титул

Зміст

Соломія Бук “Петрії й Довбущуки” у квантитативному зіставленні з великою прозою Івана Франка 7-19
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2022.2.01

Ольга Дворова Порівняльна характеристика голосних кримськотатарської та турецької мов 20-28
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2022.2.02

Олександра Кондратенко Сонорна лексика як елемент створення художнього образу в оригіналі та перекладі (на матеріалі оповідання М. Ріваса “Мова метеликів”) 29-40
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2022.2.03

Аліна Кучеренко Соціопрагматичні особливості “інфодемії” в арабськомовному дискурсі соціальних медіа 41-56
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2022.2.04

Олександр Левко Становлення “лексикону смирення” у церковнослов’янських і староукраїнських біблійних пам’ятках XVI ст. 57-74
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2022.2.05

Аліна Легейда, Дмитро Легейда Сучасний англійськомовний блерб як адаптація класичного англійського детективу 75-95
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2022.2.06

Інна Лівицька Семіотика суб’єктивованого ландшафту в наративному дискурсі англійського роману ХІХ ст. 96-107
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2022.2.07

Ірина Пянковська Еколінгвістичні підходи до вивчення німецькомовного медіапростору 108-117
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2022.2.08

Юлія Різник Тропи як засіб концептуалізації образу “сонце” в мовотворчості В. Стуса 118-129
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2022.2.09

Вікторія Шубко Функціонування епістемічного дієслова to know у творах Д. Г. Лоуренса 130-140
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2022.2.10

Су Хюн Кім Лінгвістична термінологія як об’єкт дослідження в українському мовознавстві 141-155
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2022.2.11

Оксана Ніка Ранньомодерний текст і сучасні інтердисциплінарні інтерпретації. Рецензія на книжкове видання: “Богословський трактат Кирила Транквіліона Ставровецького “Зерцало богословії” (Почаїв 1618): Факсимільне видання, транслітерація тексту і наукове дослідження / відпов. ред. В. Мойсієнко. Львів: Видавницво УКУ 2021. 616 с.(Серія “Київське християнство”, т. 24) 156-159
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2022.2.12