2020, 67 випуск (1)

Мовні і концептуальні картини світу, 2020, випуск 1(67)
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2020.1

Титул 1-4

Зміст 5-8

Артеменко А. І. Комунікативні перепитування в українському дискурсі 9-17
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2020.1.01

Гончаренко Д. О. Катойконіми в соціоономастичному вимірі 18-28
DOI:  https://doi.org/10.17721/2520-6397.2020.1.02

Грицина С. В. Епітети як засіб характеристики адресата у панегіриках XVII ст. 29-46
DOI:  https://doi.org/10.17721/2520-6397.2020.1.03

Євдокімова О. С. Полонізми в “матеріалах до словника писемної та книжної української мови XV-XVIII ст.” Є. Тимченка 47-58
DOI:  https://doi.org/10.17721/2520-6397.2020.1.04

Звонко Г. О. Аксіологічні ознаки концепту перетворення в українській мові 59-67
DOI:  https://doi.org/10.17721/2520-6397.2020.1.05

Михайленко О. О. Синтаксичні трансформації у перекладі наукової статті 68-80
DOI:  https://doi.org/10.17721/2520-6397.2020.1.06

Міщенко Ю. В. Просторова уява в топонімічному дейксисі козацького травелогу 81-93
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2020.1.07

Мозер М. Є. Соборність України у баченні Івана Франка 94-101
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2020.1.08

Ніка О. І. Епістемічна модальність “руськомовних” дискурсивних практик ранньомодерного часу 102-115
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2020.1.09

Цвіркун Т. В. Лексичні засоби впливу в політичному тексті: жанр промова 116-125
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2020.1.10

Черненко Г. А. Лінгвоаксіологічне моделювання конфлікту між прибічниками та опонентами мирних ініціатив Президента України Володимира Зеленського 126-141
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2020.1.11

Коць Т. А. Рецензія на видання: Радивиловський Антоній. Барокові проповіді ХVІІ століття / підгот. наук. дослідження, текстів, словопокажчика Оксана Ніка, Юлія Олешко. Київ : “Освіта України”, 2019 142-144
DOI:  https://doi.org/10.17721/2520-6397.2020.1.12