2019, 66 випуск (2)

Мовні і концептуальні картини світу, 2019, випуск 66(2)
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.2

Титул 1-4

Зміст 5-8

Фразеологічні паралелі німецької та української мов 9-16
Антоненко В. І., ст.викл. Національна академія Служби безпеки України, м. Київ
Павличко О. О., к. філол. н., доц. Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ
DOI:  https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.2.01

“Єврослова” в мовній картині світу українця ХХІ століття (за матеріалами асоціативного експерименту) 17-25
Богомолець-Бараш О. М., магістрант Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ
DOI:  https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.2.02

Порівняльний аналіз змістового наповнення експозиції лінгвістичного навчального музею КНУ імені Тараса Шевченка з аналогічними установами світу 26-32
Бочарнікова А. М., к. філол. н. Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.2.03

Фонетична інформація в матеріалах для вивчення української мови іноземцями 32-36
Гайдиш Н. О., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ
DOI:  https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.2.04

Лінгвопоетичні параметри панегірика “Еводія” Г. Бутовича 37-42
Грицина С. В., к. філол. н., асист. ННЦ “Інститут біології та медицини” КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ
DOI:  https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.2.05

Національно-культурний код у лінгвістичній парадигмі знання 42-55
Домніч О. В., к. філол. н., доц. Запорізький національний університет, м. Запоріжжя
DOI:  https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.2.06

Етапи еволюції сугестивних засобів в арабомовних соціально-політичних статтях 56-61
Дудін В. В., асп. Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ
DOI:  https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.2.07

Слово 2018 року: лінгвістичний вимір 62-70
Карпова К. С., к.філол.н., асист. Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ
DOI:  https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.2.08

Суспільно-політична лексика в українських пам’ятках XVIII ст. (на матеріалі “Договорів і постанов прав і вольностей військових” П. Орлика) 71-76
Колегіна Н. Л., магістрант Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ
DOI:  https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.2.09

Свій” та “чужий” простір у контексті перської системи ввічливості ta’ārof 76-85
Мазепова О. В., д. філол. н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка
DOI:  https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.2.10

Особливості інтерпретації концепту воля у проповідях А. Радивиловського 85-91
Мельник І. О., студ. Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка
DOI:  https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.2.11

Англомовні соціолектні інваріанти в сучасному українському соціумі 91-97
Міщинська І. В., к.пед.н., доц. Хмельницька Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
DOI:  https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.2.12

Дискурс щоденника як наративізація особистого досвіду О. Гончара 97-103
Мостова С. М., студ. Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка
DOI:  https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.2.13

Особливості іспанського меню та його переклад українською мовою 103-108
Невинна Ю. П., к. філол. н., асист. Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ
DOI:  https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.2.14

Асиметрія тлумачень промовистих власних назв у перекладі (на матеріалі англомовних романів Т. Пратчета та їх українських, німецьких, французьких та російських перекладів) 109-118
Підгрушна О. Г., к.філол.н., асист.,
Фещенко В. О., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ
DOI:  https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.2.15

Еволюція лінгвокультурних концептів у новорічних вітаннях французьких президентів: національні цінності як інструмент маніпуляцій118-125
Пітик К. М., асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.2.16

Лінгводидактичні прийоми ознайомлення з інонаціональними культурними концептами 125-131
Прожогіна І. М., к. філол. н., доц. Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ
DOI:  https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.2.17

Мікропроменеве рентгенографування як один із найсучасніших прийомів артикуляційних досліджень 131-135
Тітяєва Ю. В., студ. Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.2.18

Когнітивна лінгвістика в Китаї: нові тенденції розвитку 136-144
Цзюй Юньшен, асист. Інститут російської мови Хейлунцзянського університету, Харбін, КНР
DOI:  https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.2.19