2018, випуск 62 (2)

Титул
Зміст

 1. Буайє А. ФОРМУВАННЯ ЕТНОСОЦІОЛІНГВІСТИЧНОЇ СПАДЩИНИ ТА ІДЕНТИТЕМИ. – C. 16-26.
 2. Афанасьєва О.М. СОЦІАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА КОМУНІКАТИВНІ ФУНКЦІЇ УЧАСНИКІВ РИТУАЛІЗОВАНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В АНГЛОМОВНОМУ ПРОСТОРІ. – C. 26-32.
 3. Біленко Т.Г. ТЕХНІЧНІ ТЕРМІНИ В СТРУКТУРІ НАУКОВИХ ТЕКСТІВ. – C. 32-37.
 4. Богельська Б. І. МІКРОТОПОНІМІЯ УДРИЦЬКА ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ МОВНОЇ УНІКАЛЬНОСТІ ПОЛІССЯ. – C. 37-43.
 5. Богомолець-Бараш О. М., Шарко О. Б. НЕРЕКОМЕНДОВАНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ: ЗАУВАЖЕННЯ ДО ПОРАДНИКІВ ІЗ КУЛЬТУРИ СЛОВОВЖИВАННЯ. – C. 43-51.
 6. Бондаренко М. ФЛОРОНІМИ В МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА КРІЗЬ ПРИЗМУ СУЧАСНОГО СПРИЙНЯТТЯ. – C. 51-59.
 7. Бочарнікова А.М. СХІДНОІРАНСЬКІ ТА ЗАХІДНОІРАНСЬКІ РИСИ АВЕСТІЙСЬКОЇ МОВИ. – C. 59-65.
 8. Бурбело В.Б. ЛІНГВОПОЕТИКА ІДЕНТИЧНОСТІ У ФРАНЦУЗЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ XVIII СТ. – C. 65-72.
 9. Веклич О.А. ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ МОВ І ДІАЛЕКТІВ У ХУДОЖНЬОМУ МОВЛЕННІ ҐРАЦІЇ ДЕЛЕДДИ. – C. 72-80.
 10. Гашимова А. НАЗВИ ЛАНДШАФТІВ У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА КРІЗЬПРИЗМУ СУЧАСНОГО СПРИЙНЯТТЯ. – C. 80-87.
 11. Гречка С.О. ІМІДЖЕВА СКЛАДОВА ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ ПРОТИ УКРАЇНИ: ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ . – C. 87-93.
 12. Довгаль К.А. ГРАМАТИКОЛОГІЧНІ ТА ЛІНГВОТЕКСТОВІ ПАРАМЕТРИ МОДАЛЬНИХ СИНТАКСЕМ У РОМАНІ “ФРАГМЕНТИ ІЗ СУВОЮ МОЙР: ТЕАТР ПРОЗИ” В. ШЕВЧУКА. – C. 93-98.
 13. Зелена Ю.В. ЛІНГВІСТИЧНА СПЕЦИФІКА ІНТЕРНЕТ-ЖАНРІВ СУЧАСНОЇ СОЦМЕРЕЖЕВОЇ КОМУНІКАЦІЇ . – C. 98-104.
 14. Калениченко М.М. БЕЗОСОБОВІ РЕЧЕННЯ НА РІВНІ СИНТАКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ. – C. 104-110.
 15. Кіча А.В. ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИКИ В УКРАЇНСЬКОМУ ТЕХНОТРИЛЕРІ . – C. 110-116.
 16. Кіяниця К.Ю. ІДЕОЛОГІЗАЦІЯ ПЕРЕКЛАДІВ ЯК ЗАСІБ ПОРУШЕННЯ МОВНОКУЛЬТУРНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДІВ УКРАЇНСЬКИХ ПРОЗОВИХ ТЕКСТІВ) . – C. 116-122.
 17. Крючков Г.Г. ІДЕНТИЧНІСТЬ І МОВНА ПОЛІТИКА В ЄВРОПІ . – C. 122-127.
 18. Кузьменко Ю.І. ЯКІ ПЕРСПЕКТИВИ МАЮТЬ ФЕМІНІТИВИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ? . – C. 127-138.
 19. Кутузова Т.В. ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕМОЦІЙНОГО КОНЦЕПТУ СОРОМ У ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛАХ . – C. 138-144.
 20. Кучеренко А.О. МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ САМОІДЕНТИЧНОСТІ УЧАСНИКІВ ІРАКСЬКИХ ІНТЕРНЕТ-СПІЛЬНОТ. – C. 144-152.
 21. Легейда А.В. МЕТАТЕКСТУАЛЬНІСТЬ У КІНОДИСКУРСІ . – C. 152-164.
 22. Логвиненко І.А. НАЦІОНАЛЬНА КАРТИНА СВІТУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ТУРЕЦЬКОЇ АНТРОПОНІМІКИ . – C. 164-172.
 23. Лось О.М. МАКРОСТРУКТУРА РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО АКАДЕМІЧНОГО СЛОВНИКА ЗА РЕДАКЦІЄЮ А. КРИМСЬКОГО ТА С. ЄФРЕМОВА . – C. 172-181.
 24. Максимчук Г. МОВНІ МАРКЕРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В СЛОВОТВОРЧОСТІ ІГОРЯ ПАВЛЮКА . – C. 181-190.
 25. Михальчук О.І. МОВНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ МОВНИХ ПРАВ . – C. 190-197.
 26. Міщинська І.В. РОЛЬ ПРОФЕСІОЛЕКТІВ У ВИЗНАЧЕННІ МОВНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ . – C. 197-202.
 27. Орличенко О.В. НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ ЯК ЗАСІБ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ПОРТУГАЛЬСЬКИХ КАЗОК) . – C. 202-207.
 28. Плющ Б.О. ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКОЇ КНИГИ І НОВІ ПЛАТФОРМИ РОЗШИРЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ГОРИЗОНТІВ ЗА МЕЖІ АНГЛОСФЕРИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА МОЖЛИВОСТІ . – C. 207-212.
 29. Пономарьова О.А. ТИПИ СИСТЕМНИХ ВІДНОШЕНЬ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ІЗ КОМПОНЕНТОМ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЛЮДИНИ ЗА РОДОМ ЗАНЯТЬ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ) . – C. 212-220.
 30. Попович Н.М. ДАВНЬОГРЕЦЬКА БОГОСЛОВСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ IV СТОЛІТТЯ ТА ЇЇ ПЕРЕКЛАД . – C. 220-225.
 31. Рудницька Н.М. ХУДОЖНІЙ ПЕРЕКЛАД ЯК ЗАСІБ КОНСТРУЮВАННЯ РАДЯНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ . – C. 225-231.
 32. Ружанська К. АКТУАЛЬНІСТЬ ІСТОРИКО-ЛІНГВІСТИЧНИХ ІДЕЙ ВАСИЛЯ ЧАПЛЕНКА В СУЧАСНОМУ КОНТЕКСТІ . – C. 231-235.
 33. Сєчіна С.І. КОНЦЕПТ “ІДЕНТИЧНІСТЬ” У ЧИЛІЙСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ . – C. 235-240.
 34. Славова Л.Л. ВІРТУАЛЬНИЙ ОБРАЗ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ АМЕРИКАНСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ) . – C. 240-245.
 35. Сопільняк С.В. ПЕРСЬКІ ПРИКМЕТИ ТА ЗАБОБОНИ: ЛІНГВІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА . – C. 245-252.
 36. Феджора С.З. МОВНІ ЗАСОБИ ТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО В ГУМОРЕСКАХ ПАВЛА ГЛАЗОВОГО . – C. 252-260.
 37. Фокін С.Б. ЯКІСНІ ВІДМІННОСТІ МІЖ ЕЛЕКТРОННИМ ТА ПАПЕРОВИМ СЛОВНИКОМ З ПОГЛЯДУ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ. – C. 260-265.