2014, випуск 49

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Батюк І. Лінгво-культурологічні спостереження за вживанням діалектів у японських класичних текстах. – C. 3-7.
 4. Головко К. Специфіка застосування культурно-семантичного підходу у процесі дослідження “українсько-ніппонського словника А. Діброви і В. Одинця”. – C. 8-12.
 5. Горошкевич О. Проблеми відбору та семантичного опису мовного матеріалу при укладанні словника соматичної фразеології японської мови. – C. 13-20.
 6. Еґава Х. ロシア語訳三島由紀夫『わが友ヒットラー』における男性語表現. – C. 20-27.
 7. Кобелянська О. Лексичні повтори та ономатопи-редуплікати в мові японської класичної поезії VIII–XX ст.. – C. 27-37.
 8. Козирєв Є. Особливості перекладу євангелія японською мовою. – C. 37-44.
 9. Кормуш О. 親の子にたいする愛情表現の諸特性にかんする考察—日本とウクライナの比較をとおして—. – C. 44-51.
 10. Костевич Н. Особливості англійських, українських та японських фразеологічних одиниць на позначення почуттів кохання та любові. – C. 52-57.
 11. Кравець К. Актуалізація мовних одиниць фонетичного рівня в японському рекламному тексті у сфері косметології. – C. 58-61.
 12. Куліш О. Особливості перекладу заголовків економічних статей (на прикладі японської та української мови). – C. 62-66.
 13. Лепендіна І. Функціонування колористичної лексики в перекладах віршів Сергія Єсеніна англійською та японською мовами. – C. 67-71.
 14. Норенко О. Національно-культурна специфіка емотивних лексичних одиниць в японській мові. – C. 72-75.
 15. Пирогов В. Динаміка японської мови і писемності в контексті дихотомії “ієрогліф – вимовне слово”: порівняльно-типологічний аспект. – C. 76-81.
 16. Подниколенко Ю. Сравнительный анализ ономатопоэтической лексики (на примере японского и украинского языков). – C. 82-87.
 17. Рижков А. Суфіксація та переклад японських термінів-дериватів галузі кримінального права українською. – C. 87-92.
 18. Федоришин М. A configurative model of linguistic communication: implicit vs. explicit predication. – C. 93-98.
 19. Федотова Ю. Безіменна номінація жіночих персонажів у “Повісті про принца Ґенджі” Мурасакі Шікібу. – C. 98-102.
 20. Філонова В. Вираження мовної картини світу в міфологічно-релігійній лексиці японської мови. – C. 102-106.
 21. Заморська Ю. Функціонально-семантична та прагмакомунікативна інтерпретація мовчання на матеріалі творів Я. Кавабата. – C. 107-114.
 22. Локшина Ю. Використання вебінарів при викладанні японської мови. – C. 115-120.
 23. Медведів А. Як краще вивчати ієрогліфи, які вживаються в японських науково – технічних текстах?. – C. 120-125.
 24. Омельченко Т., Хоменко Ю. Використання android-програм у якості допоміжних матеріалів при вивченні японської мови. – C. 126-131.
 25. Оояма Д. 日本語学習場面における学習者たちの「わからない言葉を調べない」ふるまいに対する積極的な評価―「学習者たちの学び合い」に関するエスノメソドロジー的研究―日本語学習,エスノメソドロジー,相互行為分析,わからない言葉. – C. 132-136.
 26. Плескач Т. Использование адаптированной литературы при изучении японского языка на начальном этапе. – C. 137-141.
 27. Собакар В. Значущі ігри: вивчення японської мови за допомогою теорії ігор. – C. 141-148.
 28. Біляніна Т. Проблеми вивчення творчості японсько-американських письменників: феміністичний аспект. – C. 149-154.
 29. Бортнік Н. Історія дослідження “Записок в узголів’ї” Сей Шьонаґон. – C. 154-158.
 30. Букрієнко А. Дадаїзм в японії: між футуризмом та модернізмом. – C. 158-162.
 31. Букрієнко Д. Символічне значення подорожі героя у японських чарівних казках (на прикладі казки “Момотаро”). – C. 162-166.
 32. Витичак У. Становлення поетики вака. – C. 166-171.
 33. Довготелес Д. Особливості реалізму в японській літературі на прикладі твору Нацуме Сосекі “Серце”. – C. 171-176.
 34. Зеленцова В. Концепция искусства в малой прозе Акутагава Рюноскэ и Танидзаки Дзюнъитиро. – C. 176-182.
 35. Корчук Т. Жанр есе в японскій літературі. – C. 182-186.
 36. Кузьменко Ю. Історизм та вимисел у прозі Танідзакі Джюн‘Ічіро. – C. 187-193.
 37. Левицька О. Філософія примирення: етичні та естетичні погляди Морі Оґай в період написання історичних повістей. – C. 193-198.
 38. Мурашевич К. Особливості раннього символізму у китайській та японській поезії поч. ХХ ст.. – C. 198-203.
 39. Осадча Ю. Поетичні антології класичної доби: до питання формування літературного канону. – C. 203-213.
 40. Прасол Е. “Хроники богини” Кирино Нацуо как неомифологический роман. – C. 213-219.
 41. Усенко О. Нова література японською мовою: Хідео Леві. – C. 219-224.
 42. Гендзюровская А. Положение женщины в японском обществе в период сёва (1926-1989 гг.). – C. 225-229.
 43. Голубнича Ю. Світанок та сутінки доби сакоку: сутність системи самоізоляції. – C. 229-234.
 44. Денисенко І. Український вектор у житті та творчості японського письменника і поета Василя Ярошенка. – C. 235-238.
 45. Козловський С. Монголо-японські військові конфлікти ХІІІ ст.: загальний огляд джерельної бази. – C. 239-244.
 46. Кузовлева Н. Японская гравюра сюнга эпохи эдо: особенности изготовления и распространения, тематика, специфика современного восприятия. – C. 244-249.
 47. Малахова А. Соціальні відносини японського суспільства та мовний етикет. – C. 250-255.
 48. Малахова Ю. Розвиток сходознавства у Харкові з першої половини ХІХ ст. – до початку ХХ ст.. – C. 255-263.
 49. Найдёнова В. Культорологические параллели празднования школьных фестивалей Японии и Украины. – C. 263-268.
 50. Олексин Т. Роль Японії у розбудові американської системи про (1998-2014 рр.). – C. 269-273.
 51. Петриченко І. 日本のプリントメディア ―新聞を中心にした通時的分析. – C. 273-277.
 52. Прокуда Є. Роль соціальних медіа під час великого південно-японського (тохокуського) землетрусу 2011. – C. 277-282.
 53. Руднєва В. Гравюра Утаґава Кунісади “Вірш буддійського священика Сосея” із колекції музея мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків. – C. 283-290.
 54. Срібняк І. Розвиток корейських ЗМІ в умовах японської військово-політичної присутності (1905-1945 рр.). – C. 290-294.