Церковнослов’янська мова в ранньомодерній Україні

УДК 811.161.2′163.1
https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.3.11

Ніка О. І., д-р філол. наук, проф.
Інститут філології КНУ ім. Тараса Шевченка
ORCID ID: 0000-0001-6387-3835

ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНСЬКА МОВА В РАННЬОМОДЕРНІЙ УКРАЇНІ (pdf)

Рецензія на монографію: Білих О. П. Словозміна в церковно-слов’янській мові української редакції (кінець XVI–XVII ст.). Кірово град : ФОП Александрова М. В., 2016. 328 с.