Формування сучасного правового термінологічного апарату в івриті: способи та вплив інших правових систем

УДК 811.411.16’06+81’276.6:34
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2024.1.02

Ольга ЯКОВЛЕВА, здобувач, викладач
ORCID ID: 0000-0002-6535-784X
е-mаil: yakovlevolga21@gmail.com
Вроцлавський університет,
Вроцлав, Польща
Юліанна ЦВЄТКОВА, д-р юрид. наук, доц.
ORCID ID: 0000-0001-7557-7048
е-mаil: yulianna.tsvietkova@knu.ua
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Київ, Україна

ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ПРАВОВОГО ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ В ІВРИТІ: СПОСОБИ ТА ВПЛИВ ІНШИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМ (pdf)

Досліджено особливості формування правових термінів у процесі відродження івриту та перетворення його на державну мову сучасного Ізраїлю. Правова система Ізраїлю створювалася протягом ХХ ст., а правовий термінологічний апарат івриту ґрунтувався на стародавніх джерелах, створення або пристосування класичних івритських слів для визначення сучасних правових термінів стало науковим викликом. У статті доводиться, що під час формування правової термінології на івриті не створювалися нові лексеми, а застосовувалися слова зі стародавніх текстів із певним переосмисленням їхнього змісту. Хоча за основу багатьох базових термінів були взяті поняття саме з
англійської правової системи, разом із тим, під час створення термінів акцент робився не тільки на формальній назві англійських правових інститутів та її етимології, але процес відбувався значно глибше, з урахуванням змісту та механізмів реального правозастосування.

Ключові слова: термінотворення в івриті, відродження івриту, правова термінологія, правова система Ізраїлю.

Ліцензія:
Авторське право (с) 2024 Мовні і концептуальні картини світу

Ця робота ліцензується відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 Internationa